"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-04

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

NYHET Den 2 mars 2016 utsåg styrelsen för Vaartoe/CeSam Christina Allard till den tionde mottagaren av Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris.

Christina Allard länkar i sitt arbete nordisk urfolksrätt till en internationell kontext, och har därigenom bidragit till att utveckla och utmana förståelsen för och uppfattningar kring urfolksrätt i såväl Sápmi som globalt.

Hennes internationella engagemang, med starka kopplingar till urfolksforskning i en rad olika länder, gör att hennes forskning har relevans och spridning också utanför den egna nationella vetenskapliga kontexten. 

Allard disputerade 2006 på avhandlingen Two Sides of the Coin, som är en jämförande rättslig studie mellan tre olika urfolkkontexter, i Sverige, Nya Zeeland och Kanada.

Hon har sedan disputationen publicerat en lång rad betydelsefulla verk, där boken Renskötselrätt i nordisk belysning, som gavs ut 2015, särskilt kan lyftas fram då den har ett stort vetenskapligt värde och betydelse för förståelsen av rennäringslagstiftningen i Norge, Sverige och Finland. 

Förutom sin breda och omfattande vetenskapliga publikation, har Allard deltagit aktivt i såväl samhällsdebatt som i ett aktivt förankringsarbete där samiska aktörer, institutioner och organisationer har kunnat ta del av och bidra till hennes fortsatta vetenskapliga arbete.

Allard har stått för många betydelsefulla bidrag till samisk forskning med stor spridning i såväl Sápmi som i en internationell urfolksforskningskontext och är en mycket välförtjänt mottagare av Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris för 2016.

Christina Allard är verksam som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet i ämnet rättsvetenskap och vid Uit i Tromsø, Norges arktiska universitet.

Prissumman är på 25 000 kronor och kommer att överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 2016.

In English:

Read this news in English: Vaartoe/Cesam Scientific award 2016 goes to Christina Allard

Redaktör: Per Melander