"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-05 Uppdaterad: 2024-03-19, 10:04

Våga tala! Workshop med Studenthälsan

NYHET Tycker du att det är jobbigt att tala inför andra exempelvis på seminarium? Brukar du känna dig nervös eller ångestfylld inför muntliga presentationer? Du är inte ensam att känna så. Under vårterminen har Studenthälsan workshop i "Våga tala" som på olika sätt kan hjälpa dig som student att minska din talängslan. Anmälan är öppen och det finns platser kvar. Första workshopen startar tisdag den 9 april.

Studenthälsan möter många studenter som upplever att det är väldigt jobbigt att tala inför andra till exempel på seminarium och att de känner sig nervös eller ångestfylld inför muntliga presentationer. För att detta inte ska påverka studierna negativt erbjuder Studenthälsan workshops för studenter som vill minska sin talängslan. Workshops kommer att hållas under mars, april och maj.

Annika Enmark, sjuksköterska hos Studenthälsan, berättar att Studenthälsan genomför workshop "Våga tala" i form av ett nytt koncept med återkommande workshops under vårterminen. Studenthälsans workshop "Våga tala" genomförs i en mer komprimerad form som förhoppningsvis ska passa studenter. Studenter som deltar kommer att få en ökad förståelse för vad som händer i kroppen och i våra tankar, och samtidigt få tillfälle att öva stegvis på att tala inför andra. Deltagarna väljer själva nivån av utmaning. Eftersom studenterna som deltar i workshopen har det gemensamt att de upplever att det är mycket jobbigt att tala inför andra, brukar problemet bli avdramatiserat. Stämningen i gruppen brukar vara väldigt stöttande och fin.

Vi vet att det finns många studenter som har talängslan men som också har svårt att delta i flera gruppträffar eftersom det inte passar in i deras schema, berättar Malin Jonsson, psykolog hos Studenthälsan.

Tidigare har Studenthälsan haft Våga tala som en kurs med fyra träffar. Eftersom det kan vara svårt för studenter att delta på bestämda tider så ändrade Studenthälsan konceptet i höstas med att erbjuda workshops, där studenterna själva kan välja hur många tillfällen de vill delta på. Workshoparna finns i två steg, och det finns totalt sex stycken workshops under vårterminen med start den 9 april.
Den första träffen har fokus på grundläggande teori och verktyg och den andra träffen går ut mer på att få öva på att tala inför andra i en mindre och stöttande grupp.

- Våga tala brukar vara en mycket uppskattad workshop, så vi hoppas att studenter tar chansen och deltar för att få stöd och verktyg för att hantera sin talängslan avslutar Annika Enmark.

För mer information och anmälan

Mer information om workshop i Våga tala hittar du i Studenthälsans kalendarium på studentwebben. Där hittar du också information om hur du ska göra anmälan och sista datum för anmälan.

Ledare för Studenthälsans workshop är Malin Jonsson, psykolog, och Annika Enmark sjuksköterska.

Om du har frågor kan du kontakta Studenthälsan, Malin Jonsson eller Annika Enmark.