"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-09

Välfärdssystemet lämnar psykiskt funktionshindrade i utanförskap

NYHET Välfärdssystemet är inte utformat att möta och hjälpa personer med allvarliga psykiska funktionshinder till ett fungerande liv i samhället. Många insatser riktar sig bara mot individens behov som patient, trots att utanförskap bland dessa människor är ett vanligt problem.

I en avhandling kartlägger David Rosenberg vad avinstitutionaliseringen som pågått i flera decennier inom den psykiatriska vården inneburit för människor med psykiska funktionshinder. Utifrån tre studier gjorda i sju kommuner har han undersökt den sociala kontext som personer med psykiska funktionshinder lever i. Syftet har varit att ta reda på vilka kontakter psykiskt funktionshindrade har med de myndigheter som har till uppgift att erbjuda dem stöd i samhällslivet och vilka egenskaper och behov individerna själva har, både enligt personalens uppfattning och enligt brukarna själva.

Resultatet visar att 50 procent av dem som medverkade i studien inte hade haft kontakt med psykiatrins formella insatser inom vare sig landstingets specialiserade psykiatri eller med kommunernas sociala och psykiatriska enheter.

- Många tycker inte att de får det stöd de behöver i sitt vardagliga liv, och håller sig därför borta från psykiatrin, säger David Rosenberg. Istället tar många kontakt med andra aktörer i samhället för att få hjälp med sin ekonomi eller för att kunna ta sig ut i arbetsliv eller studier.

Resultatet visar också att regelsystemet håller tillbaka människor som fått vård men börjat återhämta sig och känner sig beredda att leva ett produktivt liv, medan andra blir fast i ett system som präglas av en institutionell kultur där folk saknar möjligheter att delta i arbete, studier och samhällsgemenskap.

- Både landstings- och kommunalpsykiatrin skulle behöva ta ett steg utanför vårdsystemet för att hjälp dessa individer. Då krävs det ett system som ser till individens helhetsbehov och som jobbar förebyggande och med återhämtningen till ett normalt liv, men som även gör det möjligt att samarbeta med andra aktörer i samhället. Ett förbättrat bemötande skulle minska riskerna att individer som lider av psykisk ohälsa hamnar i ett långvarigt utanförskap med ännu sämre hälsa som följd, framhåller David Rosenberg.

David bor nu i Huljen utanför Sundsvall, men växte upp i New York City och har jobbat med frågor rörande psykiatri och samhälle under många år i USA.

Fredagen den 16 oktober försvarar David Rosenberg, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin avhandling med titeln; Psychiatric disability in the community: Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era. Svensk titel: Psykiska funktionshinder i samhället: Att kartlägga det sociala landskapet efter avinstitutionaliseringen. Disputationen äger rum kl 13.15 i sal S205H,
Samhällsvetarhuset, Fakultetsopponent är Professor Anna Meeuwisse, Socialhögskolan, Lunds universitet.

För mer information kontakta:David RosenbergTelefon: 070- 622 8460
E-post: David.rosenberg@y.komforb.se

Läs mer i avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov