"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-16

Välkommen till (ny)invigning av Humlab

NYHET Den första delen av Humlab vid Umeå universitet öppnades 2001. Nu har lokalerna uppdaterats och anpassats efter den verksamhet som finns idag. Humlab hälsar därför alla välkomna till (ny)invigning fredag 19 januari.

I en tid då samhällets digitalisering påverkar människors sätt att leva, kommunicera och uttrycka sig är det självklart att även humanioraämnena påverkas. Humaniora handlar om att kritiskt tolka och förstå människan i sitt sammanhang.

– I en digital samtid handlar det dels om att studera uttryck på och genom digitala medier; hur människor förhåller sig till digital teknik och dels att med digitala verktyg och metoder studera mänsklig kultur, säger Humlabs föreståndare Stefan Gelfgren.

Forskning inom området Humaniora och informationsteknologi bedrivs vid flera av humanistiska fakultetens institutioner och är i många fall knuten till enheten Humlab.

– I det ”nya” labbet finns förbättrade möjligheter för mindre möten för forskning, undervisning och samverkan. Lokalerna och möblemanget har blivit mer flexibla för att kunna växla mellan olika typer av lärandesituationer. Labbet har även fått utrymmen med mer specifika funktioner, som till exempel ett så kallat maker space och en ljudstudio.

Framåtsyftande och nydanande

Istället för att satsa på stationär tekniskt tung specialkonstruerad utrustning har riktningen varit att gå mot flexibilitet och mer generella lösningar, integrerade i verksamheten. Samtidigt är det en utmaning att finna en balans mellan det generella och beprövade, och det strategiskt framåtsyftande och nydanande – som är och har varit Humlabs signum.

– Med de nyrenoverade lokalerna är ambitionen att fortsätta vara en relevant tvärdisciplinär och utvecklande mötesplats i skärningspunkten mellan humaniora och digital teknik.

Nyinvigning av Humlab på campus (under Universitetsbiblioteket) fredag 19 januari

13.15-13-45 rektor Hans Adolfsson och Humlabs föreståndare Stefan Gelfgren inviger labbet.

13.45-15.15 Mingel och presentationer av Humlabs fem fokusområden. 

Kontakt:

Stefan Gelfgren, föreståndare Humlab, stefan.gelfgren@umu.se, tel. 0739-34 46 82

Läs mer på humlab.umu.se

Läs tidigare nyhet om boken Digital humaniora – humaniora i en digital tid

Redaktör: Per Melander