"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-17

Varannan bilist tror att användningen av alternativa drivmedel kommer att öka

NYHET Mer än varannan bilist – 56 procent – tror att användningen av alternativa drivmedel kommer att öka och sex av tio vill göra mer för att miljöanpassa sin bilkörning. Mest positiva är kvinnor och de som redan kör bilar som drivs på alternativa bränslen. Det visar en enkät som Bilprovningen genomfört i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet och som besvarats av 1 500 bilister.

Resultatet av Handelshögskolan vid Umeå universitets och Bilprovningens undersökning visar att 60 procent av respondenterna vill göra mer för att miljöanpassa sin bilkörning och att 56 procent tycker att de har ett moraliskt ansvar att köra så miljöanpassat som möjligt. 
62 procent tycker att regeringens mål om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är bra och 55 procent tror att målet kommer att bidra till att minska miljöpåverkan från biltrafiken och öka användningen av alternativa drivmedel. 

Ägare till bilar som drivs på alternativa bränslen mer positiva

Mest positiva till målet är de 15 procent som redan är ägare till bilar som drivs på alternativa bränslen och framför allt de kvinnliga respondenterna. Ägare till bilar som drivs på alternativa bränslen uttrycker också en större intention om att även nästa gång köpa bilar som drivs på alternativa bränslen. De anger också att sannolikheten är högst att nästa bil de väljer är en plug-in hybridbil. På andra plats kommer den rena elbilen.
– Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning i Sverige och internationellt. Det är också intressant att stödet för målet om en fossilberoende fordonsflotta är högre bland de som redan kör bilar som kan gå på el, gas och etanol, säger Johan Jansson, forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och vid Transportforskningsenheten.

Bilägare av bensinbil lutar åt köp av bränslesnål dieselbil

Enligt respondenterna är elbilar de mest miljöanpassade av alla bilar. Därefter kommer plug-in hybridbilarna och sedan gasbilar. I genomsnitt uppger ägarna till de fossildrivna bilarna (bensin och diesel) att deras nästa bil med större sannolikhet är en bränslesnål bensin- eller dieselbil än andra alternativ. – Det är glädjande att attityderna steg för steg går i mer miljöanpassad riktning, oavsett hur långt man kommit. Många som fortfarande väljer fossildrivna fordon vill byta ut sin traditionella bil mot en mer bränslesnål bil, medan de som redan kör miljöbil vill fortsätta med det och gärna gå ett steg längre nästa gång, säger Eva Morger, kvalitets- och miljöchef på Bilprovningen.Även om elbilar (bilar som bara går på el och måste laddas från elnätet) anses vara mest miljöanpassade varierar inställningen bland respondenterna till dem. Ägare till fossildrivna bilar är mer negativa till elbilar än ägare till bilar som går på alternativa drivmedel. 
80 procent anser inte dagens elbilar vara prisvärda. 70 procent tycker inte heller att de är färdigutvecklade och 67 procent är av uppfattningen att räckvidden är otillräcklig. 82 procent anser att elbilarna är säkrare eller lika säkra som dagens bensin- och dieselbilar. 67 procent tycker dessutom att dagens elbilar ser tilltalande ut.

Mer om enkäten

För att ta pulsen på bilister om deras attityder till miljöbilar genomförde Bilprovningen, tillsammans med Handelshögskolan vid Umeå universitet, en enkät på sin webbplats den 1 juni - den 1 november 2013. Enkäten besvarades av 1 507 personer. För mer information om enkäten kontakta Johan Jansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Högupplöst porträttfoto av Johan Jansson

För mer information, kontakta gärna:

Johan Jansson, Ek. Dr., Handelshögskolan vid Umeå universitet,
mobil: 0702-19 67 51, e-post: johan.jansson@usbe.umu.se 

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef Bilprovningen,
mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen,
mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se 

Marit Thorin, kommunikatör Bilprovningen,
mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Redaktör: Karin Wikman