"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-01 Uppdaterad: 2024-04-03, 13:47

Värdefulla möten på nordisk pedagogisk konferens i Norge

NYHET Hösten 2023 åkte universitetslektor Gerd Pettersson till Mo i Rana i Norge för att delta på en konferens om pedagogik och specialpedagogik, samt att träffa forskarkollegor. Resan och deltagandet möjliggjordes med hjälp av medel från Arktiskt centrum.

Gerd Pettersson är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Tack vare beviljade medel från Arktiskt centrum vid Umeå universitet kunde hon och kollegan Monika Diehl åka till Mo i Rana i Norge för att där möta forskarkollegor från Finland och Norge på en planeringskonferens. Konferensen hette Gemensamma vägar (GV) och anordnades av det specialpedagogiska och pedagogiska Forsknings- och Utvecklingsnätverket (FoU).

Kreativa och innovativa möten ledde till gott samarbete

– Planeringskonferensen var mycket trevlig och välplanerad av de norska värdarna, vilket lade en god grund för kreativa och innovativa tankeprocesser som formades och sattes på pränt. Efter två dagar med fullspäckat program, två fantastiska studiebesök på Nationalbiblioteket i Mo i Rana och ett besök på det nybyggda Vetenskapscentrum vände vi glatt hemåt igen. Grunden för ett fortsatt gott samarbete är lagd, berättar Pettersson.

Många glesbygdsskolor är ofta hotade av nedläggning, och detta yttre tryck skapar ett djupt engagemang hos bybor och föräldrar

Vad betydde denna resa för dig som forskare?

Pettersson delger att mötena med kollegor från Norge och Finland lade en god grund för forskningssamarbeten. Bland annat bestämdes temat för en kommande gemensam ansökan.

– Ett av mina forskningsområden är rurala utbildningsmiljöer och glesbygdsskolor och det kommer även att bli temat i en framtida gemensam ansökan.

Glesbygdsskolor är vanliga i Arktis

Pettersson beskriver att rurala utbildningsmiljöer och glesbygdsskolor är typiska för arktiska områden i Sverige, Norge och Finland. Dessa glesbygdsskolor kännetecknas av geografiskt stora upptagningsområden och följden blir långa avstånd mellan skolorna och långa resvägar för skolans elever.

– Många glesbygdsskolor är ofta hotade av nedläggning, och detta yttre tryck skapar ett djupt engagemang hos bybor och föräldrar. Skolan ses som viktig för alla, inte minst för samiska familjer som lever och verkar i dessa glest bebodda platser.

Pettersson uttrycker att mötena och utbytena på konferensen ledde till samarbeten som kommer att vara värdefulla för hennes fortsatta forskning inom pedagogik och glesbygdsskolor i Arktis.

Om konferensen

Den nordiska specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar anordnas av det specialpedagogiska och pedagogiska Forsknings- och Utvecklingsnätverket (FoU) och avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper.

År 2022 hölls konferensen till i Umeå och 2023 genomfördes en planeringskonferens i Mo i Rana med flera avsikter som i korthet var att:

– presentera och diskutera gemensamma forsknings- och utvecklingsområden och enas kring ett gemensamt FoU-område där vi tillsammans kan skriva fram en ansökan.

– skriva fram ett nytt förslag på samarbetsavtal mellan Nord universitet, Åbo Akademi i Vasa och Umeå universitet.

– identifiera hur vårt samarbete kan utvecklas och var FoU-medel kan sökas.

–planera för 2024 års konferens som Nord universitet ansvarar för.

Se tidigare konferenser här

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02