"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-07

Vårdnära Umeåforskning presenteras

NYHET Missa inte chansen på måndag den 27 september att ta del av aktuell och framstående vårdforskning vid Umeå universitet.

I Vårdvetarhuset presenteras den eftermiddagen de Umeåprojekt som har fått anslag i regeringens strategiska satsning på patientnära vårdforskning. Föredragen spänner över ett brett område från graviditetsdiabetes via familjestöd vid stroke och träning vid KOL till arbete för att förebygga självmord.

De strategiska forskningsprogrammen är en satsning från regeringen på utvalda områden. I det strategiska forskningsprogrammet inom vårdvetenskap (SPF-V) samarbetar Umeå universitet med Karolinska institutet för att samordna och gemensamt utveckla vårdforskning med nära anknytning till vårdens praktik.
Samarbetet koncentreras till fem forskningsfält: Kvinnor och barns hälsa; Människor som lever med kroniska sjukdomar; Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet; Cancer och palliativ vård och omsorg; och Hälso- och sjukvårdsforskning inom organisation, management, information och hälsoekonomi.

I det vetenskapliga råd som leder programmet ingår från Umeå universitet professorerna Birgitta Bernspång, arbetsterapi, och Per-Olof Sandman, omvårdnad.

Samarbetet inleddes med en utlysning av projektmedel inom programmet. Totalt inkom 112 ansökningar och totalt 30 beviljades forskningsmedel, bland dem 10 från Umeå universitet. Det är dessa projekt som presenteras av respektive huvudsökande vid seminariet den 27 september kl. 13.00-16.30 i Vårdvetarhusets aula. Alla intresserade är välkomna.
Inbjudan och program

För mer information, kontakta gärna professor Birgitta Bernspång, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, tel. 090-786 92 76, mobil 070-525 9276, e-post biggan.bernspang@occupther.umu.se