"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-26

Vårens första högre seminarium i MKV/journalistik

NYHET Vårens första högre seminarium i MKV/journalistik gick av stapeln i onsdags. Merja Ellefson och Kerstin Engström presenterade sin pilotstudie av journalistikens utmaningar och hur dessa utmaningar kan påverka framtidens journalistutbildningar.


Morgondagens redaktioner kommer att se annorlunda ut. Medan allmänreportrarna blir färre tillkommer jobb som kräver digitala kompetenser och koll på hur internet fungerar, såsom digital research, verifiering, samt berättande och visualisering för digitala medier. Dessutom behövs mycket mer kunskaper om vad människor faktiskt förväntar sig av journalistiken och är beredda att betala för. Det framkommer i en pilotstudie om journalistikens utmaningar och vad dessa utmaningar kan betyda för framtidens journalistutbildning.

Pilotstudien är gjord av medievetarna Merja Ellefson och Kerstin Engström på Institutionen för kultur- och medievetenskaper, med stöd från Humanistiska fakultetens satsning på forskning om Globala utmaningar. Undersökningen har bestått av litteraturstudier och intervjuer med företrädare för journalistförbundet, mediehus och redaktioner samt utbildningsansvarig på Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet. Andra utmaningar som tas upp i intervjuerna är en förändrad arbetsmarknad med färre traditionella journalistjobb, ökat antal aktörer som producerar journalistik och använder nätet för sina intressen, en ökning av hat och hot riktat mot journalister, samt marginalisering av minoriteter och minoritetsredaktioner. 

Syftet med pilotstudien har varit att ringa in vilka frågor och teman som kan vara intressanta att forska vidare om inom området journalistik och journalistutbildning i relation till Globala utmaningar. Arbetet har presenterats dels på det högre seminariet inom medie- och kommunikationsvetenskap, dels på konferensen 7th East African Communication Association Annual Conference, i Kigali, Rwanda i augusti 2017. Det fortsatta arbetet kommer att inriktas mot konferensdeltagande och en forskningsansökan
 

Fler högre seminarietilfällen hittar du här!

Redaktör: Jonas Vågström