"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-18

Varför är Parkinsons sjukdom vanligare i Umeå-området?

NYHET I Umeå-området insjuknar årligen 23 personer per 100 000 invånare i Parkinsons sjukdom. Det är mer än vad som rapporteras någon annanstans i världen, konstaterar Jan Linder i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 27 januari.

Alla som under en fyraårsperiod insjuknade i Parkinson och närbesläktade sjudomar i Umeå med omgivande kommuner ingår i de studier som ligger till grund för avhandlingen. Under de fyra åren identifierades 112 nya fall av Parkinsons sjukdom, vilket efter standardisering mot hela Sveriges befolkning motsvarar 23 personer per 100 000 invånare. I resten av världen nyinsjuknar som regel 12 till 16 personer per 100 000 invånare i sjukdomen. Det finns några undantag i världen som har rapporterat nästan lika många nyinsjuknade som i Umeå-området: Nederländerna, Aberdeen i Skottland samt Färöarna.

Anledningen till den höga förekomsten av nyinsjuknanden i Umeå-trakten är okänd. Det kan vara inverkan av genetiska eller omgivningsfaktorer, men det kan också bero på den mycket noggranna metodik som används här och som garanterar att i princip alla nyinsjuknade har räknats in i statistiken.

Jan Linder är överläkare i neurologi och doktorand vid avdelningen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet, där han kan nås på mobil 070-647 80 01
e-post jan.linder@neuro.umu.se

Fredagen den 27 januari försvarar Jan Linder, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sin avhandling med den svenska tiden Idiopatisk parkinsonism: Epidemiologi och klinisk karaktäristik av en populationsbaserad incidenskohort (Engelsk titel: Idiopathic parkinsonism: Epidemiology and clinical characteristics of a population-based incidence cohort) Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal E04, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor Ole-Bjørn Tysnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, Norge.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50976