"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-14

Världsvattendag fylld med aktiviteter

NYHET Den 15–26 mars uppmärksammas Världsvattendagen i Umeå, med film, föreläsning, event och experiment för skolelever, vuxna och barn.

Under själva Världsvattendagen, tisdagen den 22 mars, genomförs en ”Drick vatten- kampanj” för att uppmuntra skolelever att dricka kranvatten till lunchen. Syftet är att öka insikten om vikten av att ha tillgång till rent och friskt dricksvatten.
– Genom att samtidigt genomföra en pengainsamling till WaterAid vill vi ge fler i världen tillgång till rent vatten, säger Eva Emadén, som är samordnare.

Arrangemangen genomförs som ett samarbete mellan Umeå universitet, SLU, Umeva, Umevatoriet, NBV, Länsstyrelsen i Västerbotten, Måltidsservice, Umeå Naturskyddsförening och Strömpilen.

Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992. FN:s generalförsamling svarade genom att utse 22 mars 1993 till den första Världsvattendagen. I Sverige initieras och samordnas arrangemang av Svenska hydrologiska rådet, SHR. Syftet är att medvetandegöra människans behov av vatten som resurs, och uppmärksamma vattnets betydelse för mänskligt liv. Runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt. Årets tema är ”Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld”.

Programmet i Umeå:

• Tisdag 15 mars, kl 18-22: Vattenkväll på Umevatoriet, experiment, tävlingar och
möjlighet att se filmen ”Vattnets Själ” – en film av naturfotogtafen Kurt Skoog. Fri entré.

• Lördag19 mars, mellan kl 12-16, Öppet hus på Umevatoriet med vattenaktiviteter för barn, och föreläsningen ”Livet i en Vattendroppe” kl 13.00 av Kristina Viklund, från Umeå marina forskningscentrum (UMF).

• Tisdag 22 mars, ”Drick vatten-kampanjen” i skolmatsalarna runt om i kommunen.

• Tisdag 22 mars, filmen ”Vattnets Själ” visas kl 19.00 på Umevatoriet.

• Lördag 26 mars, event med vattenprovsmakning och aktiviteter med insamling till Unicef på Strömpilen kl 11-15.

Läs mer på:
www.vattendag.orgwww.worldwaterday2011.orgwww.wateraid.se

För ytterligare information, kontakta gärna:

Eva Emadén Samordnare av Världsvattendagen 2011
E-post: eva.emaden@umea.com
mobil: 070-677 59 79

Redaktör: Karin Wikman