"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-18

Veckans humanist: Anna Widén

NYHET Veckans humanist är Anna Widén, hon är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bildämnet och biträdande prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen, med ansvar för forskning.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?

– Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för konst i olika former.  Jag har spelat, sjungit och ritat mig igenom min uppväxt.

– Jag minns hur utställningar och illustrerade barnböcker från biblioteket inspirerade mig att teckna och skriva. Illustratörer som Ilon Wikland, Hans Arnold och John Bauer slukade mig med magiska världar. 

– I en familj med många syskon hittade jag också ett frirum i skapandet och det var som en egen bubbla där jag var ostörd och helt fri.

– Under högstadiet ägnade jag väldigt mycket tid åt att teckna och måla. Jag hade alltid ett skissblock med mig i fickan. Som tonåring tecknade jag jämt och var inställd på ett skapande yrke.

– Efter flera grundläggande konstutbildningar blev det bildlärarutbildning i Umeå. Jag läste också nordiska språk och litteraturvetenskap eftersom jag var intresserad av relationen mellan bild och text.

– Efter lärarutbildningen fick jag arbete som bildlärare på en folkhögskola. Här fick jag möta individer med helt olika förutsättningar och behov. Folkhögskolans bildningsideal och demokratiska perspektiv fick mig att förstå att det inte finns ett enda svar på frågeställningar och problem.

– Konstnärliga uttrycksformer ser olika ut för olika personer och undervisningen handlade mycket om att lära elever att reflektera och utveckla sitt eget driv.

– Mitt intresse för undervisning på konstutbildningen bidrog till att jag anmälde mig till en kurs i ämnesdidaktik. Studierna ledde såsmåningom till att jag blev doktorand och skrev en avhandling om bildundervisning.

– Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete är numera en kunskapsbas för mig som lektor, men forskarutbildningen har också betytt mycket för mig som person. Det var då jag verkligen förstod min plats inom humaniora

Vad betyder humaniora för dig?

– För mig handlar humaniora mest om konstnärliga uttrycksformer, visuellt kunnande, bildning och lärarkompetens. Men humaniora är mycket mera än så. Humaniora berör  kunskapsinhämtning som livslång process och omfattar en mängd olika kompetenser.

– Det handlar om bildning, men humaniora är också en vetenskap bland andra där forskare framställer kunskap på vetenskaplig eller konstnärlig grund.

– Humaniora kan ge oss nya perspektiv på vår egen uppväxt, våra grundvärderingar och vår egen kultur. Samhället idag behöver individer som kan föra breda resonemang och visa medkänsla men samtidigt fatta beslut på saklig grund. Att förstå oss själva är en början.

– När vi står inför utmaningar som exempelvis en pandemi, behövs humanistiska forskningsperspektiv för att öka kunskap om det som händer. Forskningen vid institutionen för estetiska ämnen intresserar sig exempelvis för konsekvenserna av att undervisning i konstnärliga ämnen, där det sociala och materiella varit en kärna helt plötsligt skall ske på distans.

Vad jobbar du med?

– Jag är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bildämnet och biträdande prefekt vid institutionen för estetiska ämnen, med ansvar för forskning. Jag är också ansvarig för den statliga satsningen Kulturskoleklivet där vi forskar och bygger upp nya utbildningsvägar för kulturskolans lärare.  

– Som medlem i styrgruppen för UmArts, deltar jag i arbetet med att stärka konstnärlig forskning och utbildning vid Umeå universitet. Jag har också samarbeten med Bildmuseet i olika kurser och nätverk för lärare.

– Som forskare intresserar jag mig för professionsforskning och frågor som berör utbildning inom bildkonstområdet. Lärarutbildning inom det estetiska området är något som engagerat mig sedan jag själv gick lärarutbildning.

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Att jag får verka i ett fantastiskt sammanhang där vi arbetar med lärande i konstnärliga ämnen. En drivkraft är också att jag i mitt arbete kan verka för samhällsfrågor som jag är engagerad i.  

Vad är roligast i jobbet?

– Samarbetet med kollegor och att möta studenter inom mitt fält tycker jag är roligt!  Jag blir glad av att stiga in i lärarutbildningshusets fina lokaler en vanlig arbetsdag. Då känns det bara … yes!

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– Studier inom humaniora är en möjlighet att utveckla dig själv på många plan. Våga välja att plugga något du tycker är kul och intressant! Oavsett nytta.

– Vi behöver fler som läser lärarutbildning i ämnena musik, bild och slöjd. Det behövs även fler doktorander inom dessa ämnen.