"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-22 Uppdaterad: 2021-02-19, 11:48

”Vi behöver fortsätta stärka värdegrunderna”

NYHET Medicinska fakulteten arbetar fortlöpande för att komma tillrätta med de problem som lyfts i en ny avhandling, att kvinnor och minoritetsstudenter på läkarutbildningen mött negativa attityder. Det arbetet behöver stärkas ytterligare för att alla ska känna att läkarprogrammet är inkluderande och jämställt.

Text: Ola Nilsson

– Vi är mycket glada att Emelie Kristoffersson i sin avhandling lyfter fram att deltagarna i intervjustudien, där data samlades in 2016-2018, som helhet tyckte att det akademiska klimatet är inkluderande och karaktäriseras av jämställdhet, säger Magnus Hultin, programdirektör på läkarprogrammet vid Umeå universitet. Däremot är det uppenbart att vi behöver fortsätta det kontinuerliga arbetet med att förstärka värdegrunderna.

I Emelie Kristofferssons avhandling lyfts problemet med att kvinnor och minoritetsstudenter vid upprepade tillfällen återkommande mött stereotypa föreställningar, diskriminerande behandling och nedlåtande jargong från handledare, personal, patienter och medstudenter.

Metoo-debatten från 2017 och framåt pekade på en utbredd problematik i samhället generellt med missgynnande, utnyttjande och diskriminering. Vid Umeå universitet ska råda nolltolerans mot detta. Informationen till studenterna stärktes därför om vilka vägar det finns för att rapportera händelser. De kan anmäla antingen via någon lärare som de känner förtroende för, via studentkårens förtroendevalda, eller via universitetsjurist. Det viktiga är att studenter kan få stöd och att universitetet som myndighet är skyldigt att utreda och motverka diskriminering i alla dess former.

Studenterna på läkarprogrammet har återkommande läraktiviteter som syftar till att de ska utveckla en stabil värdegrund och ha den värderingsförmåga och det förhållningssätt som krävs av en blivande läkare. Det involverar såväl medicinsk etik, förhållningssätt till sig själv och till patient, förmåga att ge och ta emot kritik, att arbeta i arbetslag. Några av de dimensioner som ingår i detta är just kön, etnicitet och sexuell identitet.

Programrådet för läkarutbildning har nyligen avslutat en systematisk genomgång av frågan om missgynnande/respektlöshet/kränkande särbehandling i kursvärderingar 2017-2019 på läkarprogrammet. Genomgången visar att 15 procent av de som svarat på kursvärderingarna under denna period antingen själv eller känner till någon som missgynnats/behandlats respektlöst eller särbehandlats kränkande.

– Det är beklagligt att vi inte förmått skapa en miljö där alla känner sig fullt inkluderade, säger Magnus Hultin, programdirektör för läkarprogrammet vid Umeå universitet. Vi arbetar löpande med såväl handledarutbildningar som återkoppling till lärare. Det är vår förhoppning att lärare, studenter och personal tillsammans arbetar för att läkarprogrammet ska vara inkluderande och jämställt.

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09