"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-18

Vicerektor vid Umeå universitet påverkar miljöpolitiken

NYHET Agneta Marell, vicerektor vid Umeå universitet tar plats i regeringens nytillsatta vetenskapliga råd för hållbar utveckling. Rådet har som uppdrag att skapa en direkt dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och att bidra till att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en så god vetenskaplig bas som möjligt.

– Rådet har precis haft sitt första möte, vilket både var inspirerande och förtroendeingivande. I rådet kommer vi att arbeta med aktuella frågor som regeringen hanterar men vi har också uppdraget att lyfta blicken och tillhandahålla ett mer långsiktigt och tvärvetenskapligt perspektiv på frågor som rör hållbar utveckling, säger Agneta Marell.

Regeringens nya vetenskapliga råd för hållbar utveckling träffades för första gången måndagen den 14 september. På plats fanns, klimat- och miljöminister Åsa Romson och framtidsminister Kristina Persson, samt större delen av de forskare som ingår i rådet.

Rådet leds av Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och kommer att sammanträda ett antal gånger varje år. Rådets uppgift är att lämna ett vetenskapligt beslutsstöd för olika insatser på hållbarhetsområdet. Med ett nära samarbete med framtidsministerns kansli kommer man även att ingå i regeringens framtidsarbete.

– Omställningen till ett hållbart samhälle kräver samverkan. Jag är därför mycket glad att regeringen nu samlar framstående forskare som kan bidra till en tydligare koppling mellan politik och akademi, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Enligt Agneta Marell är en av styrkorna i rådet att det finns det en stor ämnesbredd bland ledamöterna, allt från teknisk-naturvetenskaplig kompetens till kompetens inom företagsekonomi och medicin.

– Den breda basen av olika vetenskapliga kompetenser skapar förutsättningar för ett ökat kunskapsutbyte, till fördjupade diskussioner om våra utmaningar och till att möjliga konsekvenser av olika handlingsalternativ lyfts fram i debatter och vid beslut, säger Agneta Marell.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta MarellTelefon: 070-207 20 02
E-post: agneta.marell@umu.se

Porträttfoto för nedladdning

Ledamöter i Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

 • Gustaf Arrhenius, VD för Institutet för Framtidsstudier samt professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.
 • Georgia Destouni, huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas och professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet.
 • Östen Ekengren, vice VD för IVL Svenska miljöinstitutet.
 • Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, och professor i miljöstrategisk analys.
 • Annika Carlsson-Kanyama, docent i industriell ekologi vid KTH samt forskningsdirektör för klimat- och energianpassning vid försvarets forskningsinstitut, FOI.
 • Agneta Marell, professor i företagsekonomi och vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet.
 • Lena Neij, professor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.
 • Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute, SEI, och adjungerad professor vid KTH.
 • Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet
 • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
 • Marie Vahter, professor i miljömedicinsk toxikologi vid Karolinska institutet.
 • Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling vid SLU och professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz