"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-24

Viktig kamp mot stressrelaterad ohälsa – unga kvinnor hårdast drabbade

NYHET I en era där trycket på individens mentala hälsa ökar i rask takt visar forskning på den utbredda spridningen av sömnlöshet, utbrändhet, ångest och depression. Särskilt drabbade är unga kvinnor. Dessa resultat pekar på en växande trend av stressrelaterad ohälsa och visar ett brådskande behov av åtgärder för att möta den ökande samhällsutmaningen.

Det är alltid svårt att erkänna att ens mamma har rätt, men när det kommer till att gå och lägga sig har din mamma gott stöd i forskningen

Psykolog och psykoterapeut Per Höglund vid Umeå universitet visar på problematiken av den eskalerande förekomsten av stressrelaterad ohälsa genom nya studier. Hans forskning, bestående av tre studier, visar att stressrelaterade problem utgör ett växande bekymmer i Västerbotten. Resultaten pekar på att kvinnor i högre grad drabbas av dessa symptom än män, med unga kvinnor som en särskilt utsatt grupp.

Höglunds forskning visar även att män i åldersgruppen 30–39 år i Västerbotten lider av liknande nivåer av depression och sömnstörningar som kvinnor, en observation som går emot tidigare forskning, samt att män i åldersgruppen 70–79 visar högre grad av psykiskt lidande. En betydande upptäckt är att utbrändhet och sömnlöshet ömsesidigt påverkar varandra, vilket visar på vikten av att prioritera sömn för att mildra stressrelaterad ohälsa.

–Det är alltid svårt att erkänna att ens mamma har rätt, men när det kommer till att gå och lägga sig har din mamma gott stöd i forskningen, säger Höglund.

För att möta den ökande utmaningen med stressrelaterad ohälsa har Höglund undersökt två korta gruppbehandlingar, stress- och sömnskolan, ledda av psykologstudenter inom primärvården. Resultaten tyder på att dessa terapier kan vara effektiva för att lindra symtomen hos patienter med stress och sömnsvårigheter, särskilt på lång sikt. Dessutom är det positivt att terapierna kan utföras av icke-experter, vilket gör det möjligt att sprida dem till fler hälsocentraler och involvera fler yrkesgrupper.

Ska vi nå alla människor med behov av psykologiska interventioner behövs fler storskaliga insatser. Mer psykologi åt folket!

Forskningsresultatens betydelse

Höglunds slutsatser och rekommendationer betonar en viktig milstolpe i kampen mot stressrelaterad ohälsa. Fortsatt utveckling av screeningmetoder för att tidigt upptäcka stress och sömnproblem vid hälsoundersökningar är avgörande. Genom att erbjuda storskaliga och effektiva behandlingsmetoder kan vården bättre möta behoven hos den växande gruppen patienter med stress och sömnsvårigheter. Dessutom är fortsatt utveckling av digitala självhjälpsprogram, såsom via plattformar som 1177, avgörande för att göra vården mer tillgänglig och jämlik, särskilt i områden med begränsad tillgång till psykologresurser.

Studierna framhäver även den bristande psykologiska forskningen kring förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa på samhällsnivå. Det är nödvändigt med ytterligare forskning för att utveckla effektiva strategier för att förebygga detta. Vidare är det avgörande att genomföra behandlingsstudier som är integrerade med hälsovården för att förstå vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva för olika människor och situationer.

–Psykologer är duktiga på att möta människor en och en, men ska vi nå alla människor med behov av psykologiska interventioner behövs fler storskaliga insatser. Mer psykologi åt folket! säger Höglund.

Porträttbild på Per Höglund

— Efter disputationen kommer jag att fortsätta utbilda psykologer och psykoterapeuter vid Umeå universitet. Min forskargrupp är nu på gång att implementera digitala stress- och sömngrupp interventioner via 1177, vilket på sikt kan göra psykologisk behandling mer tillgängligt även för personer som tex bor i inlandet med lång väg till närmaste psykolog, berättar Per Höglund

Disputation
Per Höglund, Institutionen för psykologi försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Stress, sömnstörning och relaterad ohälsa: Från förekomst och riskfaktorer till indikerade interventioner. Disputationen sker fredag 26 april, 2024 kl. 09.00 i Hörsal UB.A.240, Lindellhallen 4.

Om disputationen
Läs avhandlinen