"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-25

Viktig utmärkelse tilldelades Devin Rexvid på Fadimegalan 2019

NYHET När Nyamko Sabuni ringde för ungefär en månad sedan tänkte Devin Rexvid att hon ville prata om problematiken kring hedersvåld. Istället ville hon att han skulle boka in den 20 januari för att ta emot Pela & Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck år 2019

-Först blev jag förvånad och tänkte "varför just jag" säger Devin Rexvid. Det finns ju så många som dagligen i sin praktik jobbar med dem som utsatts för hedersvåld medan jag har skrivit, forskat och föreläst om ämnet. Han har dubbla känslor inför utmärkelsen och önskar att priset aldrig behövt instiftats eller delats ut.
-Men det är samtidigt väldigt roligt att arbetet uppmärksammas, det är ett erkännande av frågan, att andra tycker att det är viktigt, säger han.

Hans arbete har också relevans i undervisningen på institutionen för socialt arbete, både på socionomprogrammet och i forskarutbildningen.
-Det finns en direkt koppling till verksamheterna säger Devin och fortsätter, det är ett enormt sug bland praktiker som dagligen sitter med problematiken kring barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. De ser inskränkningar i vardagen i hemmet, i skolan och på fritiden där barn riskerar att föras ut ur landet eller barn som nekas rätten till likvärdig utbildning: om de uteblir från obligatoriska inslag i skolan kommer de ha sämre möjligheter att senare kunna välja utbildning. Man pratar ofta om flickorna som begränsas, men även pojkarna som får i uppgift att begränsa exempelvis sin syster begränsar därmed sig själv.

I motiveringen till utmärkelsen uppmärksammas Devin Rexvids djupa kunskaper om islamism och dess koppling till hedersrelaterat våld och förtryck och hur hans analytiska förmåga har fått politiker och myndighetspersoner att öppna ögonen. Han har också lyckats fördjupa debatten om hederskultur genom att lyfta männens dubbla utsatthet som både offer och förövare. Han har också haft en central roll för den forskning som de senaste åren kommit fram om flickor, kvinnors och unga mäns villkor. Han tilldelas utmärkelsen för sin outtröttliga kamp och sitt civilkurage, då han gång efter annan stått upp för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck i ett hårt och kallt debattklimat.

Devin Rexvid sade bland annat i sitt tacktal att det var "en kamp för skamlöshet som Fadime en gång i tiden uppmanade till". Han menar att arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld är ett sätt att synliggöra, uppmuntra och upprätthålla skamlöshet.
-Heder förutsätter att kvinnor ska ha skam i kroppen. Skam är ett eftersträvansvärt värde i hederskontexten. Skam står för trohet, blyghet, rädsla, lojalitet, lydnad, oskuld, kyskhet och anständig klädsel. Kvinnor med skam i kroppen skänker närstående män heder och ära. Skamlöshet står för bejakande av lust, liv och frihet. Vårt samhälle värdesätter liv och frihet som två eftersträvansvärda värden som ska omfatta alla.

Länk till pressmeddelande