"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-27

Viktigt att forskare deltar i samhällsdebatten

NYHET Den senaste tiden har några av Umeå universitets forskare förekommit ofta i media. Synligheten har lett till att upprörda röster och kritik riktats mot enskilda personer och mot hela universitetet. Rektor Hans Adolfsson vill därför klargöra vikten av att forskare hörs i samhällsdebatten, och vad som är universitetets roll i sammanhanget.

Text: Camilla Bergvall

– Forskare, universitet och vetenskap är grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Som universitet uppmuntrar vi våra forskare att på ett ansvarfullt sätt delta i samhällsdebatten inom sina respektive forskningsområden.

Svenska högskolor och universitet har, vid sidan av forskning och utbildning, också i uppdrag att dela med sig av sin kunskap. I en forskares roll ingår inte bara att forska, bidra till ny kunskap och sprida och kommunicera kunskap, vetenskapliga fakta och teorier.

– En forskare ska också kunna ifrågasätta, sätta saker i ett djupare sammanhang och föra fram vetenskapligt baserad kritik inom sitt eget fält. Det kan handla om hur samhället utvecklas och vilka beslut som tas av politiker och myndigheter. Det innebär dock inte att alla forskare är överens, utan att det diskuteras och råder oenighet inom många ämnesområden, säger Hans Adolfsson.

På senare tid har några av Umeå universitets forskare fört fram sina synpunkter på hur myndigheter och samhälle hanterar covid-19-situationen. Det har lett till att kritik riktats mot både enskilda forskare och Umeå universitet som organisation. Hans Adolfsson vill därför understryka forskares och lärosätens olika uppdrag och rättigheter.

­– Vi har akademisk frihet och yttrandefrihet i Sverige, och enskilda forskare har därmed stor frihet att själva välja vad de studerar, eller uttalar sig om. Det är upp till varje forskare att själv ta ansvar för om, när och hur det är lämpligt att delta i samhällsdebatten, och jag förväntar mig att våra forskare inom ramen för sina expertområden gör detta på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt.

– Universitetets roll är inte att ta ställning för eller emot olika forskares åsikter, utan att värna om deras grundlagsskyddade rätt att framföra dem. Som statlig myndighet följer universitetet däremot regeringens beslut och rekommendationer.