Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-14

Vilken påverkan har pandemilagen på Umeå universitets verksamhet?

NYHET Den nya pandemilag som trädde i kraft den 10 januari är inte direkt tillämplig på den utbildning och forskning som universitetet bedriver.

Text: Anna Lawrence

Den nya så kallade Pandemilagen – Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 – innebär bland annat begränsningar i antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen (1993:1617), samt för platser för fritidsverksamhet (gym- eller sportanläggningar och badhus), handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Umeå universitets verksamheter, såsom utbildning och forskning, utgör inte sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar till vilka allmänheten har tillträde. Verksamheten anses inte heller utgöra sådan fritidsverksamhet, handelsplatser eller platser för privata sammankomster som pandemilagen omfattar.

Pandemilagen är därmed inte tillämplig på universitetets verksamhet. Pandemilagens krav på att ange maxantal i lokaler och att varje individ ska ha 10 kvm till sitt förfogande är därmed inte tillämpliga på universitetets verksamhet enligt universitetets tolkning.

Universitetet har anpassat verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning genom olika beslut. De åtgärder som rektor redan beslutat om bedöms idag svara upp mot de ökade krav som det rådande pandemiläget kräver. De åtgärder rektor beslutat om hittills gäller därför i oförändrad form.

Håll dig uppdaterad på umu.se/covid-19. Under Rektorsbeslut hittar du de beslut som gäller.

Läs Förordning (2021:8)