"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-10

Vill förbättra äldres livskvalitet med IT

NYHET Ett EU-projekt har fått 17 miljoner för att bidra till att förbättra äldres livskvalitet i glesbygd med hjälp av IT och internet. Umeå universitets del i projektet är 1,7 miljoner kronor.

Projektet PLACE-EE: Platforms for Ageing Community Engagement - Exchange and Enterprise har tilldelats ett anslag på 1 750 000 euro (16,9 miljoner kronor). Umeå universitets del av det treåriga projektet omfattar 180 000 euro (1,7 miljoner kronor) och leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik. 

Livet för äldre är särskilt utsatt i avlägsna och glesbefolkade regioner i Europa. Växande vård- och omsorgsbehov, minskande samhällsekonomi, ungdomars flytt till större städer och begränsad tillgång till varor och tjänster komplicerar situationen ytterligare.

IT och digitalisering kan motverka flera av dessa problem men äldre kan ha behov av att få hjälp med datorer och internet.

Internationell satsning

PLACE-EE är ett partnerskap mellan hälsoorganisationer, lokala myndigheter, universitet och IT-experter i Nordirland, Irland, Sverige och Island som vill förbättra livskvaliteten för äldre genom IT. Projektet finansieras av Norra Perifera och Arktiska-programmet inom EU och målet är att utveckla och genomföra lokala hållbara lösningar för att uppmuntra användning av internet och individuell e-hälsa. 

Inom projektet kommer äldre att delta i ett program med innovativa IT-metoder som möjliggör ökad social integration och tillgång till snabb och effektiv rådgivning, stöd och vård. Projektet Place-EE kommer att ge möjligheter för överföring av kunskaper, färdigheter och produkter inom hälso- och sjukvården till gagn för äldre och deras samhällen.

Bilden ovan: Professor John Waterworth leder projektet vid Umeå universitet. 

Redaktör: Mikael Hansson