"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-03

Vill vara ledande på digital innovation

NYHET Målet är att bli ledande i Europa för forskning kring digital innovation. Swedish Center for Digital Innovation sätter fokus på hur samhället förändras av digitalisering.

Professor Jonny Holmström vid Informatik, Umeå universitet, och professor Rikard Lindgren, Göteborgs universitet, är grundare av Swedish Center for Digital Innovation, SCDI. De menar båda att centret ska ligga långt fram inom internationell forskning kring digitaliseringen av samhället.

– Ambitionen är att vara ledande i Europa inom digital innovation, säger Jonny Holmström om SCDI som är inrättat som ett projekt vid institutionen för Informatik, Umeå universitet.

Stora anslag

Flera stora anslag ligger som grund för centrat. En donation från finansmannen Carl Bennet på fem miljoner kronor blev startskottet. Det har sedan följts upp av bland annat ett anslag på nio miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för att följa affärsmodeller kring digitala plattformar.

Swedish Center for Digital Innovation bygger sin verksamhet på de tre hörnstenarna forskning, utbildning och samverkan med näringslivet. I centret ingår ett 30-tal forskare och forskarstudenter från främst Umeå universitet, Chalmers och Göteborgs universitet. Framgången för SCDI vilar på hela detta team, understryker Jonny Holmström och Rikard Lindgren.

– Jag har mycket höga tankar kring de som är med här. Det är en grupp smarta personer som har stor potential och vi vill ge dem möjlighet att möta de främsta forskarna på internationell nivå, säger Rikard Lindgren.


Vid en träff i maj 2015 vid Umeå universitet samlades deltagare från SCDI till en workshop. Här är två av grupperna i samtal.

Internationella forskare

Redan finns ett flertal framstående internationella forskare med i nätverket kring SCDI. Här finns namn som Kalle Lyytinen, Lars Mathiassen och Sirkka Jarvenpaa, alla tre erkända inom sina fält. Den nära kontakten med dessa forskare innebär att de forskare och forskarstudenter som deltar i SCDI kan få en direkt kontakt med det internationella forskarsamhället. 

– De internationella kontakterna är mycket viktiga för oss, förklarar Jonny Holmström.

– Det handlar om att erbjuda ett nytt fräscht initiativ för IT-forskare i en helt ny globaliserad situation för både publicering och finansiering, säger Rikard Lindgren.

Koppling till näringslivet

En viktig del av SCDIs arbete ligger i kopplingen till näringslivet.

– Vi har ett starkt samarbete och en öppen kontakt med industrin och det ska vi hålla fast vid, säger Jonny Holmström.

– Vi har länge jobbat med behovsmotiverad forskning. Digitaliseringen av allting innebär en stor utmaning för alla företag. Vi märker att det är ny terräng för våra partners och därför behövs centrat, säger Jonny Holmström.

Flera fokusområden

Allt sedan centrat grundades har ProcessIT Innovations varit en viktig partner som ger kontakt med de stora aktörerna inom gruvindustrin och massa- och pappersindustrin samt teknikleverantörer inom dessa områden. Men centrat har flera fokusområden. Förutom digitalisering av industrin följer forskarna digitalisering av medieindustrin, IT inom hälsa och sjukvård, användardriven innovation samt digitala plattformar och ekosystem.

SCDI har varit framstående i att visa på betydelsen av nya digitala ekosystem och hur de uppstår. Det är ekosystem som karaktäriseras av att de utmanar befintliga organisationer i en utveckling där alla företag mer eller mindre kan ses som IT-företag i och med att deras processer digitaliseras.

– Det är fascinerande att få studera transformationen av samhället när allting blir digitalt. Korsbefruktning är en av våra styrkor, säger Rikard Lindgren.

Redaktör: Mikael Hansson