"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-26 Uppdaterad: 2024-01-26, 11:47

Virginia Dignum ny medlem i Förenta nationernas AI-råd

NYHET Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet, som enda svenska representant, har utsetts till medlem i Förenta nationernas expertorgan för artificiell intelligens, AI. Organet har till uppgift att ge råd och föreslå lösningar kring styrning och ledning av AI på global internationell nivå. Totalt är 38 experter utsedda. Medlemmarna kommer från olika vetenskapsområden och bakgrunder.

–  Jag är mycket hedrad över att ha blivit utvald till detta organ. Det är väldigt bra att FN strävar efter en global AI-styrning, eftersom vi behöver dra nytta av de många regionala initiativ och styrinstrument som redan utvecklas eller håller på att utvecklas. Jag är angelägen om att bidra till en nätverksbaserad strategi med flera olika intressenter som utnyttjar befintligt arbete och överbygger olika perspektiv, säger Virginia Dignum.

För mänsklighetens nytta
Det rådgivande expertorganet kommer att bidra med olika perspektiv och alternativ för hur AI kan styras och anpassas för mänsklighetens nytta. Arbetet kommer att fokusera på mänskliga rättigheter och målen för hållbar utveckling.

–  Jag kommer att arbeta för att det rådgivande organet ska kunna föra en balanserad debatt om AI:s möjligheter och utmaningar, utan att sprida rädsla eller bagatellisera möjligheterna och utmaningarna, fortsätter Dignum.

Knyta samman organisationer över nationsgränserna
Rådet kommer att bestå av experter från regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. De kommer att engagera och samråda med befintliga och nya initiativtagare samt internationella organisationer för att överbrygga perspektiv mellan intressegrupper och nätverk.


Det officiella namnet för expertorganet är ”High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence” och det ligger organisatoriskt sett direkt under generalsekreterare António Guterres kansli.

Fakta - Virgina Dignum

Virginia Dignum är professor i ansvarsfull artificiell intelligens vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Dignum är anknuten till ett flertal högprofilerade europeiska och internationella organ och kommittéer. Dignum föreläser ofta om de sociala och etiska effekterna av artificiell intelligens vid internationella vetenskapliga konferenser liksom populärvetenskapliga arrangemang.

För mer information kontakta