"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-25

VR ger Nationella forskarskolan inom infektion och antibiotika förlängt stöd

NYHET Nationella forskarskolan inom infektion och antibiotika (NDPIA) koordineras av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet med finansieringsstöd från Vetenskapsrådet. I samband med att VR:s ämnesråd för medicin och hälsa nyligen godkände aktivitetsrapporten för NPDIA:s första tre verksamhetsår beslutades att bidragsperioden skulle förlängas med ytterligare fem år till och med 2021. Det totala bidraget från VR för hela perioden uppgår till 25 MSEK.

Åke Forsberg är nationell koordinator för NDPIA. Foto: Mattias Pettersson.

– Det är mycket glädjande att VR nu förlänger stödet till forskarskolan. Det ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt utifrån de erfarenheter vi har från etableringsfasen, säger Åke Forsberg som är nationell koordinator för NDPIA.

NDPIA (National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics) sammanför svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar och täcker både grundläggande och klinisk forskning. Målet är att stärka den nationella rekryteringsbasen av forskare inom området samt öka nationell och internationell samverkan.

Enligt Åke Forsberg har en viktig del av programmets framgångsrika etablering varit det arbete som utförts av ”studierektorerna” vid de medverkande universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet och Stockholms universitet) och Uppsala (Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt). Arbetet kring etableringen har letts av Anna Holmström vid Umeå universitet. I framtiden kommer även den påbörjade samverkan med nyligen etablerade centrumbildningar inom antibiotikaresistens vid Uppsala och Göteborgs universitet att vidareutvecklas.

NDPIA är öppen för doktorander och postdoktorer aktiva inom fälten infektionsbiologi eller antibiotika. Forskarskolan omfattar idag ungefär 250 registrerade doktorander och postdoktorer runt om i landet. Deltagarna får tillgång till ett värdefullt nationellt nätverk samt ett smörgåsbord av kurser och aktiviteter som erbjuds av ledande forskare vid landets lärosäten. Aktiviteterna är inte obligatoriska, men deltagarna uppmuntras att delta vid årliga nätverksmöten med syfte att etablera och förstärka kontakter samt utvidga sina personliga nätverk. Deltagarna kan även söka samfinansiering för resa och uppehälle i de fall då programmets aktiviteter inte ges vid hemuniversitetet.

Kommande kurser och aktiviteter vid NDPIA fokuserar bland annat på: luftburen spridning av mikroorganismer, infektion och cancer, medicinsk nanoteknologi, medicinsk och marin virologi, antibiotikaresistens, alternativa infektionsmodeller, vetenskaplig kommunikation och karriärplanering.

Mer information om NDPIA, aktiviteter, kontaktinformation och registrering finns på www.ndpia.se.

Redaktör: Daniel Harju