"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-10

WASP-doktorander med fokus på cloud computing

NYHET Nyligen deltog mer än 60 doktorander från det nationella WASP-programmets forskarskola i en tvådagars kurs i cloud computing vid Umeå universitet.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett viktigt nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering till universitet. Den forskarskola som är knuten till programmet är planerad för minst 400 nya doktorander, varav 100 som industridoktorander.

Djukdyper i molnteknik

Doktorander från de deltagande universiteten Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet har regelbundna träffar då de djupdyker i olika ämnen. Den här gången deltog mer än 60 doktorander på en tvådagars kurs i molnteknik vid Umeå universitet som en del av forskarskolan.

– Eftersom doktoranderna kommer från mycket olika bakgrunder introducerade vi dataanalys för cloud computing som en verktygslåda de kan använda i sin forskning, säger Dr. Ahmed El-Aldin, forskare vid Umeå universitet och University of Massachusetts Amherst.

Ahmed El-Aldin har tillsammans med professor Erik Elmroth och Dr. Cristian Klein, varit huvudansvarig för kursen.

Gemensam grund

Under de två dagarna fick doktoranderna möta representanter från Amazon Web Services, Google och Elastisys och även delta i workshops för att få en djupare inblick i dagens molnteknik.

– Vi vill att alla doktorander i programmet ska ha en gemensam grund att stå på, säger Cristian Klein, forskare vid Umeå universitet.

– För ett litet land som Sverige ger WASP-programmet och möjligheten till att fokusera på ett ämne en unik möjlighet för doktoranderna att skapa sig ett bra nätverk av kollegor som kommer att vara betydelsefullt hela deras karriär, säger Erik Elmroth.