"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-27

Webbinarium om den lilla skolans betydelse

NYHET Värmdö skärgårdsskolor står inför hot om nedläggning och i det sammanhanget har det bildats en intressegrupp för skärgårdsskolans bevarande, bestående av föräldrar, bybor, lärare och lokala politiker. Den 25 mars anordnade gruppen i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund och SIKO ett webbinarium med inbjudna forskare i syfte att öka kunskapen om glesbygdsskolor potential och utmaningar.

Gerd Pettersson från Pedagogiska institutionen var en av de inbjudna forskarna. Gerds presentationen behandlade bland annat likvärdig skola, skolans värdegrund och uppdrag, myter och kunskap om glesbygdsskolor, kunskap om skolnedläggningar, kännetecken för svenska glesbygdsskolor samt vad som är utmärkande för glesbygdsskolors potential och utmaningar. Gerd avslutade med att adressera några viktiga frågor och funderingar till politiker och tjänstemän på lokal och nationell nivå.

Ett hundrtal personer deltog under webbinariet, däribland intresserade enskilda personer och lärare från Sverige, Norge och Finland, nationella och lokala politiker, kommunala tjänstemän samt svenska, norska och finländska forskare.

- Jag tycker att det är intressant och roligt att forskningsresultaten når ut i samhället och i bästa fall kan vetenskapliga resultat bli vägledande för beslut på olika nivåer. Det var även roligt att intresset var så stort. Bland annat deltog ledamöter från riksdagens utbildningsutskott och flera representanter från utbildningsutskottet har kontaktat mig i efterhand och önskat vetenskapliga samtal gällande glesbygdsskolor i Sverige och sådana samtal pågår, säger Gerd Pettersson.

Se webbinariet i efterhand

Webbinariet ” Den lilla skolan med de STORA möjligheterna” går att se i efterhand. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=_BYwq7cSZlU

Kontakt

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02