Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 08 sep, 2016

Women in sport+Adventure lyfter kvinnors deltagande på arenan

NYHET Ida Sannsell, student vid Idrottsvetenskapliga programmet, och alumn Maria Swärdsudd, fd. student vid Idrottsvetenskapliga programmet, har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor inom idrotten. De både är engagerade i den kommande festivalen, Women in Sport+Adventure, som arrangeras i Umeå 16 september – en konferens som vill lyfta, hylla och inspirera till förändring och diskussion om kvinnors deltagande på arenan.

Från vänster: Maria Swärdsudd, Ida Sannsell

Ida Sannsell läser femte terminen på Idrottsvetenskapliga programmet. Hon har dessutom ett elitidrottsavtal med Umeå universitet och kombinerar sina studier med en elitidrottssatsning i ishockey.  Tillsammans med alumn och f.d elitidrottsstudent Maria Swärdsudd, som avslutade sina studier vid Idrottsvetenskapliga programmet i juni -16, är de engagerade som Festival crew i festivalkonferensen Women in sport. I sin roll som Festival crew hjälper de bland annat till med samordning och marknadsföring av festivalen samt som funktionär under själva konferensfestivalen.

- Mycket inom idrottsrörelsen sker ideellt, det är viktigt att man som student är på tå och tar varje chans att engagera sig för att skapa ett kontaktnät inom idrotten Sverige. Det är vår kommande arbetsmarknad, säger Maria. Genom att vara delaktig i Women in sport +Adventure får jag en möjlighet att få använda teori i praktiken, skaffa ett större kontaktnät och dessutom få värdefulla meriter inför min kommande arbetskarriär. Maria har efter sina avslutade studier fått en tillfällig projektanställning på en golfklubb och är dessutom tränare för Björklövens damer samt tränare för Svenska hockeyförbundet.

De båda studenterna pratar varmt om momentet ”Utbildningsplanering 7,5 hp” i  kursen Idrottspedagogik 2 och anser att den kursen har ökat deras intresse att engagera sig i olika event.

Women in Sport+Adventure

Festivalen vänder sig till såväl män som kvinnor och ger utrymme för att synliggöra damidrotten och lyfta kvinnors deltagande på arenan – en arena som varit starkt mansdominerad.

- Jag vill gärna arbeta med jämställdhetsfrågor inom idrotten Sverige efter avslutade studier, berättar Ida. Gärna som konsult. Mitt engagemang i Women in Sport + Adventure känns väldigt roligt och givande. Jag får möjligheten till att skapa ett större kontaktnät, inspireras för att kunna arbeta vidare med jämställdhetsfrågor i framtiden.

Även Maria ser sig gärna arbeta med utbildningsfrågor inom jämställdhet inom idrotten i framtiden, även med ledarskapsfrågor.

Elitidrottsavtal

Ida och Maria har båda erfarenhet av det elitidrottsavtal som finns vid Umeå universitet.

- Det är en stor trygghet att ha ett elitidrottsavtal säger Maria. Under min tid som elitidrottsstudent upplevde jag att det alltid fanns möjlighet att lösa de eventuella problem som kunde uppstå i samband med att jag kombinerade idrott med studier. Speciellt i samband med kvalspel var det en trygghet att ha elitidrottsavtal.

Även Ida har positiva erfarenheter av sitt elitidrottsavtal som tryggar hennes studier med sin elitsatsning med Björklövens damer. Båda tjejerna upplever att de har fått förståelse från sina lärare.

Maria som numera tränar Björklövensdamer rekommenderar sina spelare att skriva elitidrottsavtal med Umeå universitet.

Läs mer om Women in Sport +Adventure

Inbjudan Women in Sport +Adventure

Redaktör: Anna-Karin Eriksson