"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-04

Yaowen Wu tilldelas Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi

NYHET Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2019. Yaowen Wus forskning handlar om att undersöka biologiska processer med kemiska verktyg. Priset är 5,1 miljoner kronor i anslag, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor.

Text: Anna-Lena Lindskog

Enligt prismotiveringen får Yaowen Wu Göran Gustafssonpriset "för sina innovativa molekylära studier av intracellulär transport och autofagi". För att förstå livets mekanismer är förmågan att visualisera och störa biologiska processer viktig. Yaowen Wu undersöker olika biologiska processer med hjälp av kemiska verktyg som ger unika möjligheter att titta närmare på den underliggande biologin eller skapa nya funktioner.

Han har utvecklat helt nya kemiska verktyg, som så kallad proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik. Med hjälp av dessa har han sedan studerat mekanismerna kring membrantransport och autofagi. Autofagi är en process för nedbrytning och återvinning av cellens utslitna beståndsdelar. Så kallade autofagosomer samlar upp det skräp som bildas när olika komponenter som proteiner och organeller i levande celler skadas. "Skräpet" bryts sedan ned och återvinns. När det uppkommer störningar i denna process kan det bidra till sjukdomar som cancer, Parkinson, alzheimer och infektion. Ett mål är därför att förstå varför störningarna uppkommer och hitta möjligheter att påverka dem.

– I min forskning framöver fortsätter jag belysa de mekanismer som styr hur autofagosomer bildas och hur sjukdomsframkallande bakterier interagerar med autofagi i värdceller. Jag kommer också att vidareutveckla de kemiska och kemo-optogenetiska verktyg som gör det möjligt att manipulera processer i cellen med allt större precision. Förhoppningen är att detta ska leda till nya upptäckter av biologiska mekanismer och nya strategier för diagnostik och behandling, säger Yaowen Wu.

Se en film om Yaowen Wus forskning

Yaowen Wus forskning handlar om att undersöka biologiska processer med kemiska verktyg.

Yaowen Wu är född i Kina och har examina i kemi och organisk kemi från Sun Yat-sen University och Tsinghua University i Kina. Efter doktorsexamen vid TU Dortmund och Max Planck-institutet för molekylär fysiologi 2008, fortsatte han som postdoktor i cellbiologi vid King's College, London. Från 2010 ledde han en Otto-Hahngrupp vid Max Planck-institutet i Dortmund. 2012 blev han gruppledare vid Chemical Genomics Centre vid Max Planck Society. 2017 utsågs han till Wallenberg Academy fellow vid Umeå universitet, där han 2018 blev professor.

Nyligen utsågs han som en av 34 yngre forskare till framtidsforskare inom biokemi i American Chemical Societys tidskrift Biochemistry. De utvalda forskarna är erkända för forskning som överskrider traditionella ämnesgränser och tar sig an utmaningar som tidigare verkade omöjliga.

Läs mer om Yaowen Wus forskning

Se en film om Yaowen Wus forskning

Om Göran Gustafssonprisen
Göran Gustafssonprisen är ett av Sveriges mest eftertraktade priser för yngre forskare. Priserna har delats ut sedan 1991 och tillkom efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning förvaltar i dag ett kapital om cirka en miljard kronor. I år höjdes anslagen med tre miljoner kronor och fem forskare får dela på nästan 27 miljoner kronor.
Förutom Yaowen Wu är årets pristagare Petter Bränden, KTH i Stockholm, matematik, Anders Johansson, Lunds universitet, fysik, Björn Högberg, Karolinska Institutet, kemi, och Kristian Pietras, Lunds universitet, medicin.

För mer information, kontakta gärna:

Yaowen Wu, professor, Kemiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 090-786 55 31
E-post: yaowen.wu@umu.se

Ladda ner pressbilder