"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-25

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet

NYHET Umeå universitets yrkeslärarutbildning håller hög kvalitet visar Universitetskanslerämbetets utvärdering.

Yrkeslärarprogrammen är sist ut i den utvärdering av lärarutbildningarnas kvalitet som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har genomfört sedan våren 2018. Utvärderingen visar att yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet.

UKÄ:s bedömargrupp konstaterar i sitt yttrande bland annat att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning och att studenterna har goda möjligheter till studentinflytande

– Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som har varit involverade och engagerade i det här mycket viktiga och omfattande utvärderingsarbetet. Yttrandet är en tydlig bekräftelse på att vi har en utbildning med riktigt höga kvaliteter, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Fyra av landets tio yrkeslärarutbildningar får omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utbildningsutvärdering.

Läs mer om yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet:

Läs mer om utvärderingen på UKÄ:s hemsida

För mer information