"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-01

Ytterligare satsning på freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet fortsätter att stärka sin profil inom säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande. Sedan i maj i år har universitetet en professor i freds- och konfliktstudier, och från och med hösten 2016 går det nu att få masterexamen i ämnet.

– Umeå universitet är redan nu ett ledande nationellt och internationellt kunskapscentrum på området, och att det snart även går att få en masterexamen i freds- och konfliktstudier stärker universitetets ställning ytterligare, säger Anders Lidström, prefekt vid den statsvetenskapliga institutionen, som ansvarar för utbildning och forskning i ämnet.

Umeå universitet har erbjudit utbildning inom freds- och konfliktstudier sedan 1989. Fram till idag har det varit möjligt att få en kandidat- och magisterexamen i ämnet. Masterstudenter har däremot bara kunnat erbjudas en examen i statsvetenskap. Nu inrättas alltså även freds- och konfliktstudier som huvudområde på masternivå.

– Som alla vet är området högaktuellt och det är verkligen rätt tidpunkt att stärka ämnets position. En masterexamen i ämnet stämmer också bättre överens med utbildningens innehåll och ökar möjligheterna att attrahera internationella studenter, säger Magnus Blomgren, studierektor vid statsvetenskapliga institutionen.

Starkt kunskapscentrum

Anna Jarstad.
Anna Jarstad, ny professor i freds- och konfliktstudier. Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitets kunskapscentrum för säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande är ett nätverk som består av både interna och externa aktörer – exempelvis statsvetenskapliga institutionen, polisutbildningen, kunskapscentrum för katastrofmedicin, europeiska CBRNE-centret och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

För att skapa en ännu tydligare och starkare forskningsmiljö på området inrättades förra året en ny professur i ämnet. Sedan i våras är professor Anna Jarstad på plats, och hon forskar bland annat om demokratisering och fredsbyggande efter inbördeskrig. Hon är glad över att det nu går att få en examen i ämnet på ytterligare en nivå.

– Nästa steg är att freds- och konfliktstudier blir ett forskarutbildningsämne vid Umeå universitet, och att det blir möjligt att doktorera i ämnet, säger Anna Jarstad, professor i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Magnus BlomgrenStudierektor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet090-786 61 71, 070-219 62 71
magnus.blomgren@umu.se

Mer om freds- och konfliktstudier

Bild: Wikimedia.

Redaktör: Anna Lawrence