"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Snabbfakta 2023

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen.

Antal studenter: 37 942 studenter, varav 36 943 studenter på grundnivå och avancerad nivå (65 procent kvinnor, 35 procent män), och 999 studenter på forskarnivå (56 procent kvinnor, 44 procent män)
Antal anställda: 4 559 (medeltal) (55 procent kvinnor, 45 procent män)
Antal professorer: 312 (årsarbetare) (33 procent kvinnor, 67 procent män)
Antal fakulteter: 4
Antal institutioner/arbetsenheter: 39
Arbetsenheter: 16
Antal centrum/centrumbildningar:
19 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning: 5,2 miljarder kr

Umeå universitets årsredovisning 2023

Umeå universitets årsredovisning 2022

Ett av landets större universitet

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2023 var antalet studenter vid Umeå universitet totalt 37 942, varav 36 943 på grundnivå och avancerad nivå samt 999 studenter på forskarnivå.

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Universitetets totala lokalyta (exklusive student- och gästforskarbostäder) var 2023 cirka 235 200 m2. 

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU. Detta ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av covid-19-pandemin. Umeå universitet har som en del av Sveriges återhämtningsplan fått 30 miljoner kronor för att öka antalet helårsstudenter.

Senast uppdaterad: 2024-03-05