Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Snabbfakta 2021

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen.

Antal studenter: 37 985 studenter, varav 36 992 studenter på grundnivå och avancerad nivå (64 procent kvinnor, 36 procent män), och 903 studenter på forskarnivå (52 procent kvinnor, 48 procent män)
Antal anställda: 4 719 (55 procent kvinnor, 45 procent män)
Antal professorer: 299 (årsarbetare) (33 procent kvinnor, 67 procent män)
Antal fakulteter: 4
Antal institutioner/arbetsenheter: 39
Arbetsenheter: 16
Antal centrum/centrumbildningar:
 16 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning: 4,8 miljarder kr

Umeå universitets årsredovisning 2021

Umeå universitets årsredovisning 2020

Ett av landets större universitet

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2021 var antalet studenter vid Umeå universitet totalt 37 985, varav 36 992 på grundnivå och avancerad nivå samt 903 studenter på forskarnivå.

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Totala lokalytan är på 244 981 m2. 

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU. Detta ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av covid-19-pandemin. Umeå universitet har som en del av Sveriges återhämtningsplan fått 50 miljoner kronor för att öka antalet helårsstudenter.