Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Snabbfakta 2020

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen.

Antal studenter: 36 337 studenter, varav 35 452 studenter på grundnivå och avancerad nivå (63 procent kvinnor, 37 procent män), och 885 studenter på forskarnivå (53 procent kvinnor, 47 procent män)
Antal anställda: 4 197 (54 procent kvinnor, 46 procent män)
Antal professorer: 310 (31 procent kvinnor, 69 procent män)
Antal fakulteter: 4
Antal institutioner/arbetsenheter: 39
Arbetsenheter: 16
Antal centrum/centrumbildningar:
 16 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning: 4,6 miljarder kr

Umeå universitets årsredovisning 2020

Ett av landets större universitet

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2020 var antalet studenter vid Umeå universitet totalt 36 337, varav 35 452 på grundnivå och avancerad nivå samt 885 studenter på forskarnivå.

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Totala lokalytan är på 244 981 m2.