Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Snabbfakta 2019

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen.

Antal studenter: 34 237 studenter, varav 33 407 studenter på grundnivå och avancerad nivå (62 procent kvinnor, 38 procent män), och 830 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor, 49 procent män)
Antal anställda: 4 062 (54 procent kvinnor, 46 procent män)
Antal professorer: 293 (31 procent kvinnor, 69 procent män)
Antal fakulteter: 4
Antal institutioner/arbetsenheter: 40
Arbetsenheter: 14
Antal centrum/centrumbildningar:
17 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning: 4,5 miljarder kr

Umeå universitets årsredovisning 2019

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2019 var antalet studenter vid Umeå universitet totalt 34 237, varav 33 407 på grundnivå och avancerad nivå samt 830 studenter på forskarnivå.

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Totala lokalytan är på 244 981 m2.