"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktivitet 5. Säkring av nationella examensmål

Umeå universitet har att visa att studenter med beviljad examen på grundnivå och avancerad nivå uppnått respektive examens nationella examensmål. Examensmålsmatrisen tjänar som ett verktyg för att planera, utforma och analysera utbildning och som ett belägg för att utbildningen med progression svarar mot de nationella examensmålen. Examensmål för utbildning på forskarnivå följs upp genom den individuella studieplanen samt genom de rutiner som gäller för disputation.

Senast uppdaterad: 2023-01-23