Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pax Nordica 2012 – Nya hot och risker i ny tid

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Årets tema är Nya hot och risker i ny tid. Seminariet är öppet för alla som vill delta. Välkomna till humanisthuset, Hörsal F, 23 februari kl. 13.00–17.00.

Årets Pax Nordica behandlar olika perspektiv på de konkurrerande dimensionerna i aktuell svensk säkerhetspolitik. Några rubriker ur årets program:

  • Svensk säkerhet och internationella organisationer
  • Östersjöområdet, Nordstream och svensk försvarsdoktrin
  • Vilken roll spelar Sverige i Nordeuropa ur finsk synvinkel?
  • Vilken betydelse har Sverige i Arktis ur dansk synvinkel?

Arrangörerna för Pax Nordica: Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun i samarbete med FOI, hälsar alla intresserade varmt välkomna.

Svensk säkerhetspolitik

Hur ser dimensionerna i dagens svenska säkerhetspolitik egentligen ut? Den svenska säkerhetspolitiken slits alltmer mellan olika, bitvis oförenliga prestationskrav. Under en 20-årsperiod har svensk säkerhetspolitik globaliserats. Förmågan att göra väpnade insatser har flyttats från svenskt territorium och närområde till Asien och Afrika.

Alliansfriheten fortsätter att vara ett flexibelt politiskt instrument som medger vida tolkningsramar, definitioner och ageranden men som också kräver att svensk säkerhetspolitik framstår som trovärdig, stabil och pålitlig. Problemet är att den globala säkerhetspolitiska utvecklingen inte är entydig.

Fyra olika riktningar

Svensk säkerhetspolitik dras i åtminstone fyra olika riktningar som ställer olika krav. Å ena sidan finns en syd-norddimension, där Sveriges engagemang i Asien och Afrika utgör den ena extrempunkten och den snabba utvecklingen mot konkurrens i Arktis den andra. Å andra sidan kan en väst- östdimension urskiljas, där Sveriges allt tätare integration med EU och NATO står mot ett närmare resurspolitiskt och infrastrukturellt samarbete i Östersjöområdet, framförallt präglat av ett rikare, starkare och mer utåtriktat Ryssland.

Klarar Sverige av att hantera dessa förändringskrafter samtidigt och, om inte, hur ska prioriteringarna se ut?

Program

Moderator Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.

13.00 Prorektor Kjell Jonsson välkomnar och inleder

13.10-13.35 Gunilla Herolf, forskare, SIPRI "På egen hand eller tillsammans med andra? Svensk säkerhet och internationella organisationer"

13.40-14.05 Krister Wahlbäck, Professor emeritus i Statsvetenskap "Östersjöområdet, Nordstream och svensk försvarsdoktrin"

14.10-14.35 Hanna Ojanen, forskare, FIIA Helsingfors "Vilken roll spelar Sverige i Nordeuropa ur finsk synvinkel?"

14.35-14.55 Paus med förfriskningar

14.55-15.20 Johannes Riber Nordby, Military Analyst, DIIS Köpenhamn "A Danish Strategy for the Arctic: A Contemporary Approach"

15.25-15.50 Ronny Modigs, Sektionschef Utveckling och Analys, Försvarsmakten "Så här operationaliserar vi den politiska viljan"

16.00-17.00 Paneldiskussion, moderator Niklas Eklund, Umeå universitet.

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72