Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pax Nordica 2013 Militär teknikutveckling – hot eller löfte?

"Militär teknikutveckling – hot eller löfte?" är temat för Pax Nordica 2013. Syftet med detta årligt återkommande arrangemang är att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Seminariet är öppet för alla som vill delta. Varmt välkomna!

Ur globalt perspektiv präglas dagens säkerhetspolitiska situation av stora motsägelser. En av de mer påtagliga är att det blir färre och färre storskaliga krig i världen, samtidigt som hela tiden växande summor pengar spenderas på olika vapensystem. Den tekniska utvecklingen skapar nya säkerhetspolitiska möjligheter och hot. För ett litet land som Sverige finns risken att de tekniska kraven blir så kostnadskrävande att de slukar förutsättningarna för det militära försvaret att möta upp de säkerhetspolitiska kraven.

Sverige ligger i framkant som tillverkare och exportör av framgångsrika militära produkter. Fortsatt utveckling av svensk spetsteknologi har också betydelse för industri och arbetstillfällen, ofta med tillämpning inom civila områden som bidrar till Sveriges status som högteknologisk nation med inflytande på strategiska världsmarknader. På plussidan finns också att svensk militär har tillgång till den mest avancerade militära tekniken.

Men vilken betydelse har den svenska teknikutvecklingen för landets säkerhet och försvarsförmåga? Militär teknikutveckling kräver stora investeringar samtidigt som olika vapensystem utvecklas i generationer som åldras snabbt. JAS är ofta diskuterat i media som uttryck för en gammal militär-industriell satsning som eventuellt överlevt sig själv under 2000-talets andra årtionde. En mera sällan debatterad men minst lika brännande fråga är hur teknikutvecklingen ser ut i omvärlden? Kan, och bör, Sverige försöka hänga med?

  • Vilken slags krig kan föras med modern teknologi?
  • Hur ser den militärtekniska utvecklingen ut i vårt eget närområde, Östersjöområdet och Arktis?
  • Har vi råd och behöver vi de gamla vapengrenarna, dvs. armé, marin och flygvapen så som vi känner dem idag?
  • Är svensk vapenhandel och – export nödvändig för den nya, icke-neutrala svenska säkerhetspolitiken?
  • Är strategisk export av IT att betrakta som vapenexport?

Program den 28 februari 2013

Pax Nordica bjuder på en lärorik eftermiddag med ämneskunniga talare, diskussion och debatt. Missa inte chansen att vara med och lyssna, ställa frågor och diskutera!

Plats: Humanisthuset, Hörsal E

13.00 Öppning av Pax Nordica 2013 Prorektor Kjell Jonsson

13.10-13.35 Behöver vi dagens försvarsgrenar? Överste Ronny Modigs, Högkvarteret

13.40-14.05 Svensk försvarspolitik, mänsklig säkerhet och vapenexport Ordförande Anna Ek, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

14.10-14.35 Weapons used in current conflicts Senior researcher Siemon Wezeman, SIPRI

14.35-14.55 Paus med fika

14.55-15.20 Svensk materielförsörjning: koncept, val och konsekvenser Analytiker Mikael Wiklund, FOI

15.25-15.50 Behövs nya Super-Gripen och annan högteknologisk materiel? Frilansjournalist Christer Åhström

16.00-17.00 Paneldiskussion Moderator: Abrak Saati, Statsvetenskapliga institutionen

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72