"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pax Nordica 2014 – Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?

"Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?" är temat för Pax Nordica 2014. Syftet med Pax Nordica är att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. I år ingår också National Conference in Peace and Conflict Research i samarbetet. Varmt välkomna!

Även om den ekonomiska krisen i EU är långtifrån över, så har länderna i norra Europa kommit förhållandevis lindrigt undan. Framförallt råder fortfarande social stabilitet och relativt välstånd. Forna tiders rävspel om militära och ekonomiska fördelar stater emellan ter sig alltmer avlägset, särskilt i en tid då huvuddelen av Europas stater slutit sig samman i den Europeiska Unionen. Inte minst i Sverige lever vi i trygg förvissning om att de fria flödena av människor, varor, tjänster och information en gång för alla förpassat geopolitik och stormaktsfasoner till historiens avskrädeshög.

Problemet är dock att vi lever i en brytningstid. Globalt präglas de internationella relationerna av brist på samförstånd. Långtifrån alla stater accepterar FN:s rätt att försvara mänskliga rättigheter med våld. Råvarumarknaderna präglas av brist på resurser, vilket föder en kamp om begränsade tillgångar. Befolkningsförflyttningar pågår i stor skala, men inte på basis av frivillighet utan som ett resultat av krig och förföljelse. Informationen är inte heller fri, när gigantiska resurser satsas på att göra den instrumentell för olika nationella eller organisatoriska intressen. Frågan om huruvida det är meningsfullt för små stater att ha en egen strategi tycks mer brännande än någonsin. "EU-medlemskapet har med andra ord inte avskaffat säkerhetspolitiken, eftersom det tveklöst kommer att uppstå nya situationer under vilka betydande värden står på spel." Så skriver redaktörerna Engelbrekt och Ångström (2010) i sin lärobok Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Vilka konsekvenser kan utvecklingen ha för Sverige och norra Europa?

  • Kan FN:s rätt att försvara mänskliga rättigheter bli ett hot mot organisationens roll i världspolitiken?
  • Hotar kampen om det strategiska resurserna i Arktis stabiliteten i norra Europa?
  • Kan migration destabilisera EU?
  • Kan avsaknaden av svensk strategi utgöra en destabiliserande faktor?
  • Pågår rentav ett informationskrig om definitionen av dessa och dylika frågor i norra Europa?

Program torsdagen den 27 februari

Pax Nordica bjuder på en lärorik eftermiddag med ämneskunniga talare, diskussion och debatt. Missa inte chansen att vara med och lyssna, ställa frågor och diskutera!

Plats: Humanisthuset, Hörsal G

13.00-13.10 Öppning av Pax Nordica 2014, Professor Peter Sköld, Arktiskt centrum vid Umeå universitet

13.10-13.35 Threats to security and stability in northern Europe, Litauens ambassadör, Eitvydas Bajaraunas

13.40-14.05 Kan R2P hota FN:s roll i världen? Folkrättsjurist Agneta Johansson, Deputy Director ILAC

14.10-14.35 Hotar kampen om strategiska resurser i Arktis stabiliteten i norra Europa? Överste Knut-Olav Drivenes, Försvarshögskolan

14.35-14.55 Paus med fika

14.55-15.20 Stabilitetens politiska kostnader, Professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet

15.25-15.50 Kan avsaknaden av svensk försvarsstrategi utgöra en destabiliserande faktor för omvärlden? Professor Jan Ångström, Försvarshögskolan

15.55-16.20 Hot och sårbarhet i en gränslös tid, Stefan Joneland, biträdande enhetschef, Säkerhetspolisen Enhet Norr

16.30-17.00 Paneldiskussion. Moderator Docent Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Senast uppdaterad: 2020-03-25