"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Adam Dahlgren Lindström

Adam Dahlgren Lindström

Doktorand inom multimodal maskininlärning med fokus på språkförståelse.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.418 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen kretsar kring kombinationen av flera modaliteter, så som bild och text, i multimodala maskininlärningsmodeller från ett språkförståelseperspektiv. Under min Master studerade jag kunskapsgrafer, något som jag nyligen återvänt till som ett komplement till djupinlärningsmetoder. En del av min forskning har fokuserat på att undersöka semantiska språkrepresentationer för att bättre förstå vilka koncept de lär sig.

För närvarande doppar jag tårna i neuro-symboliska modeller för att utnyttja styrkorna hos djupinlärningsmetoder och mer traditionella maskininlärningsmetoder. Speciellt intressant är nyttjandet av kunskapsgrafer. Målet är att längre fram i min forskning använda detta i för att förankra språk i en multimodal kontext.

Utöver ett generellt intresse för de flesta områden inom datavetenskap, så är jag intresserad av etisk AI, musik, och vintage fordon.

CEUR Workshop Proceedings
Dahlgren Lindström, Adam; Abraham, Savitha Sam
Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics (ACL) 2021 : 9136-9142
Björklund, Johanna; Dahlgren Lindström, Adam; Drewes, Frank
Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING) : 730-744
Dahlgren Lindström, Adam; Björklund, Johanna; Bensch, Suna; et al.
Proceedings of the 1st Joint SLTU and CCURL Workshop (SLTU-CCURL 2020), France: 2020 : 298-305
Woldemariam, Yonas Demeke; Dahlgren, Adam

Forskargrupper

Jag har för tillfället ingen undervisning, men har deltagit som handledare och föreläsare på flertalet av kurserna på insitutionen, senast AI och maskininlärning. Utöver dessa har jag även undervisat inom distribuerade system, datakommunikation, interaktion och design, samt programmeringskurser.

Jag har tidigare handlett Master- och kandidatarbeten, och är öppen för fler.