Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anders Pettersson

Anders Pettersson

Anders Pettersson är professor emeritus i litteraturvetenskap.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anders Pettersson är professor emeritus i litteraturvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintressen gäller grundläggande litteraturteori och transkulturell litteraturhistoria. För närvarande arbetar han på en monografi med den preliminära titeln Beyond Texts: A Revisionary Theory of Literature och med Wiley-Blackwells kommande världslitteraturhistoria i fyra band, Literature: A World History, där han är en av utgivarna.

För ett kort CV, klicka här
För att se Anders Petterssons viktigaste publiceringar, klicka här
 

Comparative literature around the world: global practice, Paris: Honoré Champion 2021 : 95-103
Pettersson, Anders
American Society for Aesthetics Graduate E-Journal, American Society for Aesthetics 2021, Vol. 13, (1) : 23-24
Pettersson, Anders
Lessons from Kafka: philosophical readings of Franz Kafka's works, Praha: Filosofia 2021 : 285-309
Pettersson, Anders
Narrative Factuality: A Handbook, Berlin: Walter de Gruyter 2020 : 601-612
Pettersson, Anders
Postcolonial Text, Open Humanities Press 2018, Vol. 13, (1)
Pettersson, Anders
The aesthetic illusion in literature and the arts, London: Bloomsbury Academic 2017 : 287-300
Pettersson, Anders
Organon F, VYDAVATELSTVO SLOVENSKEJ AKAD VIED VEDA 2017, Vol. 24, (3) : 366-383
Pettersson, Anders
Revista Brasileira de Literatura Comparada, Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras 2017, Vol. 18, (30) : 32-39
Pettersson, Anders
FILLM Studies in Languages and Literatures, 7
Pettersson, Anders
Literary Research, International Comparative Literature Association 2017, Vol. 33 : 124-128
Pettersson, Anders
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Svenska Litteratursällskapet 2017, Vol. 138 : 174-179
Pettersson, Anders
EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY, Vol. 24, (3) : 725-729
Pettersson, Anders
Chaos & form: echoes of Beckett in literature & the arts, Prag: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta 2016 : 180-201
Pettersson, Anders
European Journal of Philosophy, John Wiley & Sons 2016, Vol. 24 : 725-729
Pettersson, Anders
"Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt": Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson, Stockholm: Gidlunds förlag 2015 : 243-257
Pettersson, Anders
Organon F, Vydavatelstvo slovenskej akad vied veda 2015, Vol. 22 : 118-132
Pettersson, Anders
True Lies Worldwide: Fictionality in Global Contexts, Berlin and Boston: Walter de Gruyter 2014 : 83-93
Pettersson, Anders
Orientaliska Studier, Artos & Norma bokförlag 2013, (136) : 181-195
Pettersson, Anders
"Det universella och det individuella": festskrift till Eva Haettner Aurelius, Göteborg och Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 251-258
Pettersson, Anders
Rocznik Komparatystyczny / Comparative Yearbook, Szczecin: 2013, Vol. 4 : 265-272
Pettersson, Anders
Notre Dame Philosophical Reviews: An Electronic Journal
Pettersson, Anders
Basingstoke och New York: Palgrave Macmillan 2012
Pettersson, Anders
Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics, London: College Publications 2012 : 194-219
Pettersson, Anders
Journal of Dutch Literature, Amsterdam: Amsterdam University Press 2012, Vol. 3, (2) : 85-90
Pettersson, Anders
Notre Dame Philosophical Reviews
Pettersson, Anders
Why literary studies?: raisons d'être of a discipline, Oslo: Novus Forlag 2011 : 29-59
Pettersson, Anders
Old Margins and New Centers / Anciennes marges et nouveaux centres: The European Literary Heritage in an Age of Globalization / L'héritage littéraire européen dans une ère de globalisation, Bruxelles: P.I.E. Peter Lang 2011 : 43-56
Pettersson, Anders; D'haen, Theo
Why literary studies?: raisons d'être of a discipline, Oslo: Novus Forlag 2011 : 11-28
Pettersson, Anders; Olsen, Stein Haugom
Paris: Presses Universitaires de France 2010
Fictionality - Possibility - Reality, Bratislava: Aleph 2010 : 184-200
Pettersson, Anders
Neohelicon, Springer Verlag 2010, Vol. 37, (2) : 433-439
Pettersson, Anders
Diogène, Paris: Presses Universitaires de France 2010, (1/229-230) : 3-5
Pettersson, Anders; Samassékou, Adama
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Vol. 130 : 284-289
Pettersson, Anders
Organon F, Bratislava: Slovak Academy of Sciences 2009, Vol. 16, (4) : 615-631
Pettersson, Anders
Litteratur som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, Borås och Uppsala: Högskolan i Borås; Uppsala universitet 2009 : 27-30
Pettersson, Anders
Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 35
Pettersson, Anders
Arcadia (Berlin), Walter de Gruyter 2008, Vol. 43, (1) : 41-48
Pettersson, Anders
Filosofisk tidskrift, Vol. 29, (3) : 34-45
Pettersson, Anders
New Literary History, Johns Hopkins University Press 2008, Vol. 39, (3) : 463-479
Pettersson, Anders
Beyond binarisms
Pettersson, Anders
Kvartalsseminariet "Litteraturen i världen", Vetenskapsrådet, Stockholm, januari 2007.
Pettersson, Anders
"Metaphor, Poetry, Paraphrase", Centre for the Study of Mind in Nature, Oslo, November 2007.
Pettersson, Anders
"Why Literary Studies? Raisons D'être of a Discipline", Bergen, oktober 2007
Pettersson, Anders
Konstverk och konstverkan, Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2007 : 32-
Pettersson, Anders