"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

Forskningsprojekt Föräldrar som har barn med cancer har en mycket pressad livssituation. Vi undersöker hur information om barnets sjukdom påverkar föräldrarnas psykosociala välbefinnande.

I detta projekt har vi utvecklat ett program för personcentrerad information till föräldrar som har barn med cancer. Programmet testas för närvarande på en grupp föräldrar för att undersöka om det kan förbättra deras psykosociala välbefinnande (t.ex. stress, oro/ångest samt tillfredsställelse med information).

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-09-01 2018-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

huvudman: Lilian Jansson, finansiär: Barncancerfonden, y2008: 650000, y2009: 650000, y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: ,

huvudman: Anders Ringnér, finansiär: Barncancerfonden, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: 400000, y2015: 400000, y2016: 400000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Att vara förälder till ett barn med cancer är en påfrestande situation, och problem som stress, nedstämdhet och oro är mer vanligt hos dessa föräldrar jämfört med föräldrar till friska barn. Interventioner för förbättrad information om barnets sjukdom har föreslagits som ett sätt att skydda föräldrarna från stress, men få sådana finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen.

Syftet med detta projekt är att utvärdera en intervention för person-centrerad information till föräldrar som har barn med cancer. Interventionen består i fyra sessioner med barnsjuksköterskor som utbildats i interventionsmetoden.

Studien genomförs som en multicenter randomiserad-kontrollerad studie med sjukdomsrelaterad stress hos föräldrarna som primärt utfallsmått. Vi utvärderar också posttraumatiska stressymptom, oro, nedstämdhet, tillfredsställelse med information, förväntad och erhållen kunskap. Parallellt genomförs en processutvärdering för att beskriva erfarenheter och kontextuella faktorer.

Senast uppdaterad: 2023-04-05