"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tid tillsammans - Psykiatrisk heldygnsvård för personer med psykisk ohälsa

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med projektet var att först konstruera en teoretisk modell för processer i dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård.

Därefter baserat på den teoretiska modellen, utveckla, implementera och utvärdera en intervention med syfte att bidra till ett meningsfullt dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård. Interventionen fick namnet Tid Tillsammans och planering pågår för fortsatta studier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2020-09-09