"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Back

Andreas Back är biträdande lektor i kulturgeografi. Hans forskning handlar om fritidshusturism, regional utveckling, samhällsplanering och bostadsfrågor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Second Homes and Climate Change, London and New York: Routledge 2023 : 39-55
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.; Back, Andreas; et al.
Housing, Theory and Society, London: Taylor & Francis Group 2022, Vol. 39, (3) : 317-340
Back, Andreas
The international journal of tourism research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 24, (4) : 536-549
Back, Andreas; Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Current Issues in Tourism, Routledge 2020, Vol. 23, (11) : 1328-1342
Back, Andreas
Tourism, Zagreb: 2019, Vol. 67, (3) : 311-317
Hoogendoorn, Gijsbert; Back, Andreas
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
Samhällsplaneringens teori och praktik, Stockholm: Liber 2019 : 235-244
Åkerlund, Ulrika; Back, Andreas
Tourism Geographies, London: Routledge 2017, Vol. 19, (4) : 596-611
Back, Andreas; Marjavaara, Roger

Jag undervisar såväl på kandidat- som masternivå. Min undervisning handlar främst om turism och samhällsplanering, samt grundläggande kulturgeografiska begrepp och perspektiv.