"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Mårdh

Filosofie doktor i pedagogik och forskare (post-doktor) i historiedidaktik. Verksam inom forskningsmiljön historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3017 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som post-doktor i historiedidaktik vid Umeå universitet. I min forskning intresserar jag mig för de politiska och ideologiska dimensionerna av skolämnet historia så som de yttrar sig i offentlig debatt och klassrumspraktik. I ett vidare perspektiv intresserar jag mig också för historielärares didaktiska val av undervisningsinnehåll och dess konsekvenser för lärande, socialisation och medborgarfostran. Min teoretiska hemvist utgörs primärt av politisk diskursteori och pragmatism. För närvarande bedriver jag ett postdok-projekt som syftar till att utveckla didaktiska principer för en historieundervisning där 'folkets historia' kan behandlas ur ett underifrånperspektiv. Jag är verksam inom forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet samt medlem av forskningsmiljön ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) vid Örebro univeristet. 

Jag är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap och har mer än tio års erfarenhet av att undervisa i såväl grund- som ämneslärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärnkurser. I min undervisning har jag huvudsakligen varit verksam i kurser som behandlar didaktik, läroplansteori, vetenskapsteori och utbildningshistoria.  

Publicerad: 04 maj, 2023