"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Nylund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A5 44 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning fokuserar jag på inlagring och mineralisering av kol i boreala sjöar. Med hjälp av väletablerade tekniker inom paleolimnologi och FTIR (Fourier-transform infrared) spektroskopi, följer vi sammansättningen och omvandlingar av organiskt material från dess källa till inlagring i sjösediment. Med detta hoppas vi förbättra förståelsen om inlagring av organiskt kol i nordliga sjöar och deras roll som kolsänkor under ett klimat i förändring.

Forskargrupper

Gruppmedlem