"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Paleolimnologi

Forskargrupp Forskningen inom Paleolimnologi fokuserar på analyser av klimat- och miljöförändringar och deras orsaker, med fokus på mänsklig påverkan. Våra bedömningar av långsiktiga miljöförändringar baseras främst på analys av naturliga miljöarkiv som sjösediment och torvmossar.

Många av dagens miljöproblem, som sjöförsurning, eutrofiering av sjöar, ackumulering av tungmetaller i akvatiska och terrestra ekosystem samt klimatförändringar är inte spontana händelser, utan snarare följden av långsiktiga störningar.

Tillståndet idag för terrestra och akvatiska ekosystem och, mer generellt, miljön kan inte förstås ordentligt utan kunskap om den historiska utvecklingen fram till idag. Paleoekologiska studier är viktiga för att vi ska förstå omfattningen och graden av miljö- och klimatförändringar i den moderna världen. För att bedöma effekterna av mänskliga aktiviteter på ekosystem och globalt klimat är det nödvändigt att utveckla en förståelse för den naturliga variationen inom dessa system.

De primära områdena i vår forskning är för närvarande: långsiktigt perspektiv på sjövattenkvalitet, baserad på biologiska och geokemiska proxies, rumsliga och tidsmässiga trender i luftföroreningar (tungmetaller och beständiga organiska föroreningar), varvade sediment och rekonstruktioner av klimatförändringar. Tidsskalan för vår forskning spänner över hela efterglacialperioden ned till enskilda år eller till och med årstider.

Mycket av vår forskning görs i samarbete med andra forskningsgrupper eller institutioner på Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), andra svenska universitet och universitet i Danmark, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Nordamerika.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Miljövetenskap
Senast uppdaterad: 2023-08-24