"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Christine Petersson Hjelm

Jur. kand., JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt excellent lärare. Forskar och undervisar i bland annat äldrerätt. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Ann-Christine Petersson Hjelm och är universitetslektor vid juridiska institutionen. År 2002 disputerade jag i rättshistoria vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Pågående forskning sker inom äldrerätten och behandlar individens rättsliga ställning. Jag är även intresserad av metodfrågor och har arbetat mycket med empirisk rättsforskning (Law and Society).

VT 2020 - Vinnare av Uppsala Politicesstuderandes pedagogikpris

International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, Switzerland: MDPI 2023, Vol. 20, (13) : 6281-6281
Bratt, Anna Sofia; Petersson Hjelm, Ann-Christine; Wurm, Matilda; et al.
Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2022 : 126-165
Asplund, Ida; Petersson Hjelm, Ann-Christine
Juridik för socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2022 : 197-234
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 131-142
Petersson Hjelm, Ann-Christine; Rönnberg, Lena
Medicinrättslig årsbok 2019/2020, Lidingö: Institutet för medicinsk rätt AB 2020 : 56-72
Rönnberg, Lena; Petersson Hjelm, Ann-Christine
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet 2018, Vol. 2, (1) : 1-31
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Juridik för socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 181-210
Petersson Hjelm, Ann-Christine
International family law, policy and practice, International Centre for Family Law Policy and Practice 2013, Vol. 1, (1) : 138-145
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2012 : 441-455
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Juridik för socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 169-195
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Stockholm: Jure 2012 : 187-191
Schiratzki, Johanna; Petersson Hjelm, Ann-Christine
How to teach European comparative legal history: workshop at the Faculty of Law, Lund University 19-20 August 2009, Lund: Juristförlaget, Lund 2011 : 157-169
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt: vänbok till Rolf Nygren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 327-348
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Rättshistoriskt bibliotek, 68
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Uppsala: Uppsala universitet 2002
Petersson Hjelm, Ann-Christine
Rättslig integration och pluralism
Petersson Hjelm, Ann-Christine

Forskargrupper

Kontaktpersoner
Barn, äldre och rättvisa
Gruppmedlem

Jag undervisar på samtliga nivåer samt handleder och examinerar examensarbeten på juristprogrammet. Under flera år har jag haft undervisning på socionomprogrammets juridikkurser.