"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann Cristin Winroth

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som timlärare till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi, Museologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Budkavlen : Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi 2020, Vol. 99 : 119-143
Winroth, AnnCristin
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 149-151
Winroth, Ann Cristin
Perspektiv på komplementärmedicin: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning, Lund: Studentlitteratur 2004 : 133-146
Winroth, Ann Cristin
Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin
Winroth, AnnCristin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt