"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anu Valtonen

Mina forskningsintressen inkluderar bevarandeekologi och restaureringsekologi, med ett särskilt intresse för människans påverkan på biologisk mångfald i afrotropikerna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 48 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen inkluderar bevarandeekologi och restaureringsekologi, med ett särskilt intresse för människans påverkan på biologisk mångfald i afrotropikerna.

Ett av våra forskningsprojekt studerar hur snabbt och effektivt aktiv restaurering driver återhämtning av växt- och insektsdiversitet och näringsvävar i tropiska skogar. Vi arbetar i Uganda Wildlife Authority – Forests Absorbing Carbon dioxide Emissions (UWA-FACE) projektområde i Kibale National Park, Uganda.

Vårt andra pågående forskningsprojekt studerar Ruspolia differens (Orthoptera), som är en högt värderad ätbar insekt i Östafrika. Vårt mål är att öka förståelsen för ekologi och ursprungspopulationer av denna art i Östafrika.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar i ekologi och statistik på grundnivå.