"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Bea Angelica Andersson

Bea Angelica Andersson

Testar hur analysverktyg fungerar på olika typer av genomisk data, för att kunna verifiera att de ger pålitliga resultat.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB H5, Linnaeus väg 6, Umeå, A5.42.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskare måste alltid kunna lita på att analysprogram de använder analyserar deras data korrekt. Detta är dock svårt att kontrollera när man studerar naturliga system, eftersom det inte finns något "facit" att jämföra med. Min forskning fokuserar på att undersöka hur olika faktorer kan påverka resultat när man analyserar genomdata inom evolutionsbiologi, och hur forskare ska hantera data och analys för att få så korrekta resultat som möjligt. Jag använder båda simuleringar och riktiga (empiriska) data från växter för att testa hur resultaten kan påverkas av exempelvis variation i datakvalitet, populationstillhörighet och inavel. Målet med projektet är att undersöka och utveckla pålitliga metoder som kan synliggöra evolutionära processer kopplade till artbildning.

JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART A-ECOLOGICAL AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, Vol. 327, (7) : 423-432
Cordero, Gerardo A.; Andersson, Bea Angelica; Souchet, Jeremie; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem