"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel

Forskningsprojekt Ungefär en av hundra levande födda har någon form av medfött hjärtfel och allt fler uppnår vuxen ålder. Att leva med medfött hjärtfel har format dem under barndomen och det kan ha påverkat hur de relaterar till andra och vilka val de gör. Många av dessa vuxna önskar kunna bli förälder. Forskning visar att det inte är så lätt - det finns problem som medicinska komplikationer hos modern och att barnen föds för tidigt.

En av 100 barn föds med medfött hjärtfel och allt fler uppnår vuxen ålder. Som vuxen uppkommer andra frågeställningar och en sådan är frågan om sexuell funktion, fertilitet och reproduktion. Forskningen inom detta område är sparsam. Ambitionen med detta projekt är att genom ökad kunskap kunna förebygga eventuella komplikationer vid graviditeter och att kunna ge bättre stöd till vuxna med medfödda hjärtfel vid graviditet och föräldraskap.

Projektansvarig

Annika Bay
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-05-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Externa finansiärer

Norrländska hjärtfonden, Region Västerbotten, Hjärtebarnsfonden, Riksförbundet HjärtLung

Projektbeskrivning

De flesta barn som föds med medfödda hjärtfel blir idag vuxen. För flertalet är det en kronisk sjukdom och många följs av sjukvården livet ut. När de blir äldre uppkommer andra frågeställningar, en sådan är just frågan om sexuell funktion, fertilitet och reproduktion.

Ambitionen med detta projekt är att genom ökad kunskap förhoppningsvis kunna förebygga eventuella komplikationer vid graviditeter. Men även stötta och stödja de individer som har en sexuell dysfunktion och fertilitetsproblem.

Specifika frågeställningar:

  • Identifiera faktorer relaterade till fertilitet, graviditetskomplikationer av obstretiska och/eller kardiovaskulära orsaker hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom.
  • Beskriva prevalens för underburenhet och tillväxthämning vid graviditet hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom
  • Att klargöra sexuell (dys) funktion och erektil funktion (män) hos vuxna med medfödd hjärtsjukdom.
  • Undersöka självskattad hälsa före, under och efter graviditeten hos kvinnor med medfödda hjärtfel.
  • Att få en djupare förståelse om hur vuxna med medfödd hjärtsjukdom ser på att bli/vara förälder; erfarenheter och förväntningar hos personer som lever med en medfödd hjärtsjukdom
  • Undersöka om kvinnor med medfödd hjärtsjukdom får mer vård än vad nöden kräver i samband med förlossning.

Förväntad patientnytta

Forskning som belyser fertilitet, reproduktion och sexuell funktion hos denna patientgrupp är viktig och efterfrågad av personen som lever med medfött hjärtfel. Att kunskapen hos vårdgivare ökar medför en medvetenhet om dessa frågeställningar och därigenom kan vårdgivare ge ökat stöd till denna patientgrupp.

Genom att använda registerdata kan data insamlas relativt snabbt och därmed kan ett resultat presenteras för berörda parter inom en rimlig tidsaspekt. Intervjuer med vuxna med medfödda hjärtfel och analys av dessa intervjuer har ett längre tidsspann av naturliga skäl innan resultat kan presenteras.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-21