Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel

Forskningsprojekt Ungefär en av hundra levande födda har någon form av medfött hjärtfel och allt fler individer uppnår vuxen ålder. Att leva med medfött hjärtfel har format dessa personer under barndomen och det kan ha påverkat hur de relaterar till andra och val de gör under livet. Många av dessa vuxna har en önskan om att kunna bli förälder. Forskning i denna patientgrupp har visat att det inte är så lätt utan det finns en del problem såsom medicinska komplikationer hos modern och att barnen föds för tidigt.

De flesta barn som föds med medfödda hjärtfel överlever numera till vuxen ålder tack vare nya operationsmetoder och specialiserad sjukvård. Trots att dessa individer är kirurgiskt korrigerade så är de inte botade utan har en kronisk sjukdom som i många fall måste följas livet ut. När dessa individer blir äldre uppkommer andra frågeställningar och en sådan är just frågan om sexuell funktion, fertilitet och reproduktion. Forskningen inom just detta område är sparsam. Ambitionen med detta projekt är att genom ökad kunskap förhoppningsvis kunna förebygga eventuella komplikationer vid graviditeter.

Projektansvarig

Annika Bay
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-05-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Externa finansiärer

Norrländska hjärtfonden, Region Västerbotten

Projektbeskrivning

De flesta barn som föds med medfödda hjärtfel överlever numera till vuxen ålder tack vare nya operationsmetoder och specialiserad sjukvård. Trots att dessa individer är kirurgiskt korrigerade så är de inte botade utan har en kronisk sjukdom som i många fall måste följas livet ut. När dessa individer blir äldre uppkommer andra frågeställningar och en sådan är just frågan om sexuell funktion, fertilitet och reproduktion. Forskningen inom just detta område är sparsam. Ambitionen med detta projekt är att genom ökad kunskap förhoppningsvis kunna förebygga eventuella komplikationer vid graviditeter. Men även stötta och stödja de individer som har en sexuell dysfunktion och fertilitetsproblem.

 

Specifika frågeställningar:

  • Identifiera faktorer relaterade till fertilitet hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom.
  • Beskriva prevalens för underburenhet och tillväxthämning vid graviditet hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom
  • Att klargöra sexuell (dys) funktion och erektil funktion (män) hos vuxna med medfödd hjärtsjukdom.
  • Att få en djupare förståelse om hur vuxna med medfödd hjärtsjukdom ser på att bli/vara förälder; erfarenheter och förväntningar hos personer med komplex hjärtsjukdom
  • Att få en djupare förståelse om hur vuxna med medfödd hjärtsjukdom ser på att bli/vara förälder, erfarenheter och förväntningar hos personer med en mildare grad av hjärtsjukdom

 

Förväntad patientnytta

Forskning som belyser fertilitet, reproduktion och sexuell funktion hos denna patientgrupp är viktig för individen som lever med medfött hjärtfel. Att kunskapen hos vårdgivare ökar medför en medvetenhet om dessa frågeställningar och därigenom kan vårdgivare ge ökat stöd till denna patientgrupp. Genom att använda registerdata kan data insamlas relativt snabbt och därmed kan ett resultat presenteras för berörda parter inom en rimlig tidsaspekt. Intervjuer med vuxna med medfödda hjärtfel och analys av dessa intervjuer har ett längre tidsspann av naturliga skäl innan resultat kan presenteras.

Externa finansiärer