"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Björn Åstrand

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han bedriver både historisk och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.100 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Björn Åstrand är legitimerad lärare och FD i historia. Han har varit både universitetsadjunkt och universitetslektor i historia men är numera universitetslektor i pedagogiskt arbete. Hans forskning berör både historia och utbildningsvetenskap. Han har varit dekan med ansvar för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning på både Umeå och Karlstads universitet samt visiting scholar på Stanford University. Han har varit internationellt verksam inom exv. Teacher Education Policy network in Europe (TEPE) och samarbetar med Stanford Teacher Education Program (STEP). Han var ledamot av 2015:års Skolkommission och haft två uppdrag som regeringens särskilda utredare gällande utredningarna Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner och En mer likvärdig skola. (SOU 2017:51, SOU2018:17 och SOU 2020:28)
 
Åstrand var 2013 - 2021 extern ledamot av styrelsen för Södertörns högskola och är sedan 2020 extern ledamot i styrelsen för Högskolan i Innlandet (Norge) och sedan 2022 ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén  inom Vetenskapsrådet. Åstrand är ledamot av utbildningskommitten inom Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och ledamot av styrgruppen för projektet Skolan i tiden inom Kungliga Ingenjörnsvetenskapsakademin (IVA). Vidare är han ledamot av styrelserna för Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) och Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden (JWS) samt ledamot av det vetenskapliga råd som är knutet till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande. Åstrand är 221201-231231 tjänstledig på 60% för uppdrag inom Wallenbergsstiftelserna. 

Quality in teaching and teacher education: international perspectives from a changing world, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 352-376
Madalińska-Michalak, Joanna; Åstrand, Björn; Snoek, Marco
Teacher education in the nordic region: challenges and opportunities, Springer 2023 : 75-158
Åstrand, Björn
Brevet: ögonblickets rader från pergament till e-post, Möklinta: Gidlunds förlag 2022 : 285-313
Bergenheim, Åsa; Åstrand, Björn
När skolan blev en marknad: trettio år med friskolor, Stockholm: Natur och kultur 2022 : 288-306
Åstrand, Björn
Lærerutdanning i nordiske land, Oslo: Universitetsforlaget 2020 : 90-119
Åstrand, Björn
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 21-42
Åstrand, Björn
Externa perspektiv. Segregation och covid-19, 6
Åstrand, Björn
Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice, Cambridge University Press 2017 : 101-142
Åstrand, Björn
Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes, Routledge 2016 : 1-15
Adamson, Frank; Åstrand, Björn
Routledge 2016
Adamson, Frank; Åstrand, Björn; Darling-Hammond, Linda
Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes, Routledge 2016 : 73-109
Åstrand, Björn
International Perspectives on Education and Society, Emerald Group Publishing Limited 2015, Vol. 27 : 385-412
Åstrand, Björn
Gymnasiepædagogik, Odense: Institut för Kulturvidenskaber, syddansk Universitet 2014, (94) : 55-68
Åstrand, Björn
Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts, Helsinki: CICERO Learning Network, Helsinki University 2014 : 223-252
Åstrand, Björn
Higher Education Reforms: Looking Back – Looking Forward, Ljubljana: University of Ljubljana 2013 : 44-69
Åstrand, Björn
Sjunde årliga konferensen inom nationella nätverket för historiedidaktisk forskning, Linköpings universitet, 23-24 april 2013
Åstrand, Björn
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2012, (2) : 1-30
Nygren, Thomas; Åstrand, Björn
Quality assurance and teacher education: international challenges and expectations, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2012 : 85-114
Åstrand, Björn
Reflecting Education, London, UK: Institute of Education, University of London, UK 2012, Vol. 8, (2) : 6-22
Åstrand, Björn
Monographs on Journal of research in teacher education
Hudson, Brian; Zgaga, Pavel; Åstrand, Björn
Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu: Modernization of study programmes in teachers' education in an international context, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, University of Ljubljana 2006 : 72-84
Åstrand, Björn
Hvor går historiedidaktikken?, Institutt for histtorie og klassike fag, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet, Trondheim 2004 : 299-
Åstrand, Björn
Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag, Trondheim, Norge: Institutt for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet 2004, (45) : 179-187
Åstrand, Björn
Forskningsrapporter från Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, 15
Åstrand, Björn