"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Björn Schröder

Jag forskar om effekter av bakterier och kost på tarmslemhinnans barriärfunktion.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Björn Schröder
Anknytning

Tarmen är en av vår planets mest tättbefolkade livsmiljöer. Biljoner mikroorganismer, mestadels bakterier, lever i vårt tarmsystem i ett förhållande som båda sidor drar nytta av: Vi bidrar med ett kontinuerligt flöde av näringsämnen och en konstant, lagom hög temperatur medan bakterierna producerar vitaminer och anda ämnen som är till nytta för oss. Men den stora mängden tarmbakterier är emellertid ett ständigt hot mot kroppen, och vi behöver effektiva försvarsmekanismer för att skydda oss mot infektion av detta samhälle av tarmbakterier.
Kroppen har därför utvecklat olika mekanismer för skydd mot omvärlden. Till att börja med finns det ett tjockt och klibbigt slemskikt som täcker tarmens yta och utgör ett fysiskt skydd som hindrar bakterier från att invadera kroppen. Dessutom är slemmet fullt av s.k. antimikrobiella peptider, vilka är antibiotika som produceras av kroppen för att döda bakterier som har lyckats tränga in i slemskiktet.

I tidigare experiment har vi visat att möss som utfodras med en ”Västerländsk” diet – en diet som liknar snabbmat och innehåller mycket socker och fett men saknar kostfibrer – hade en annorlunda flora av tarmbakterier, vilket orsakade skador på det skyddande slemskiktet. Följaktligen kunde bakterierna ta sig närmare själva tarmytan, vilket ökar risken för infektioner och inflammation i tarmen. Värt att notera är att tillförsel av en probiotisk Bifidobacterium eller den prebiotiska kostfibern inulin (som finns i t.ex. endiver och jordärtskockor) hade en skyddande effekt på tarmens barriärfunktion. Både bakterier och diet kan alltså påverka tarmslemmets funktion, men vi vet ännu inte hur.

Min målsättning är därför att i detalj belysa hur diet, tarmbakterier och tarmbarriären påverkar varandra. Jag kommer att utfodra möss med olika typer av dieter och olika mängder kostfibrer, och mäta hur tarmens barriärfunktion påverkas. Jag kommer även att analysera den andra mekanismen bakom tarmens barriärfunktion, mängden av antimikrobiella peptider och deras funktion, i tarmen hos möss som har utfodrats med de olika dieterna. Genom att kombinera dessa experiment med samtidig analys av tarmbakterieflorans sammansättning, kommer jag att kunna länka specifika tarmbakterier till en frisk eller sjuk tarmbarriär.

Motivet bakom min projekt är min önskan att bättre förstå hur moderna kostvanor påverkar försvarsmekanismerna hos vårt tarmsystem. Sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och metabola sjukdomar ökar i hela den industrialiserade världen, och de har sammankopplats med tarmfloran och en defekt barriärfunktion i tarmen. Eftersom kosten är en av de viktigaste faktorerna för tarmflorans sammansättning, hoppas jag kunna klarlägga hur specifika födokomponenter påverkar den komplexa regleringen av tarmens barriärfunktion.

Mer information:

Schröder lab: www.mucubacter.org

Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS): www.umu.se/en/research/groups/bjorn-schroder-lab/

Cell Reports, Cambridge: Cell Press 2023, Vol. 42, (2)
Birchenough, George M.H.; Schröder, Björn; Sharba, Sinan; et al.
Cell Host and Microbe, Elsevier BV 2023, Vol. 31, (3) : 433-446
Naama, Maria; Telpaz, Shahar; Awad, Aya; et al.
Microbiology Spectrum, American Society for Microbiology 2023, Vol. 11, (3)
Puértolas Balint, Fabiola; Schröder, Björn
Evolution, Biodiversity and a Reassessment of the Hygiene Hypothesis, Springer Nature 2022 : 141-175
Schröder, Björn
Gastroenterology Report, Oxford University Press 2022, Vol. 10
Schröder, Björn
Intestinales Mikrobiom und Innere Medizin, UNI-MED Verlag AG 2021 : 39-45
Schröder, Björn; Stange, Eduard
Intestinales Mikrobiom und Innere Medizin, UNI-MED Verlag AG 2021 : 46-55
Schröder, Björn; Stange, Eduard
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Keipert, Susanne; Lutter, Dominik; Schroeder, Bjoern O.; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Puertolas-Balint, Fabiola; Schröder, Björn
Journal of Biological Chemistry, Vol. 295, (46) : 15712-15726
Schröder, Björn; Birchenough, George M. H.; Pradhan, Meenakshi; et al.
Gut microbes, Vol. 10, (2) : 246-250
Birchenough, George; Schröder, Björn; Bäckhed, Fredrik; et al.
Gastroenterology Report, Oxford University Press 2019, Vol. 7, (1) : 3-12
Schröder, Björn
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, Taylor & Francis 2019, Vol. 13, (10) : 963-976
Stange, Eduard F.; Schröder, Björn
Journal of Experimental Medicine, Rockefeller University Press 2019, Vol. 216, (11) : 2602-2618
Volk, Joana K.; Nyström, Elisabeth E. L.; van der Post, Sjoerd; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Wendler, Judith; Schröder, Björn; Ehmann, Dirk; et al.
Cell Host and Microbe, Elsevier 2018, Vol. 23, (1) : 27-40.e7
Schröder, Björn; Birchenough, George M H; Ståhlman, Marcus; et al.
Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2018, Vol. 86, (4)
Wendler, J.; Ehmann, D.; Courth, L.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113, (48) : 13833-13838
Bergström, Joakim H; Birchenough, George M H; Katona, Gergely; et al.
Nature Medicine, Nature Publishing Group 2016, Vol. 22, (10) : 1079-1089
Schröder, Björn; Bäckhed, Fredrik
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 112, (42) : 13039-44
Hein, Kyaw Zaw; Takahashi, Hitoshi; Tsumori, Toshiko; et al.
Mucosal Immunology, Nature Publishing Group 2015, Vol. 8, (3) : 661-671
Schröder, Björn; Ehmann, D.; Precht, J. C.; et al.
Mucosal Immunology, Nature Publishing Group 2013, Vol. 6, (6) : 1179-1190
Jaeger, S.U.; Schröder, Björn; Meyer-Hoffert, U.; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 57, (10) : 4782-93
Küchler, Robert; Schröder, Björn; Jaeger, Simon U; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (9)
Nuding, Sabine; Gersemann, Michael; Hosaka, Yoshio; et al.
Zeitschrift für Gastroenterologie - German Journal of Gastroenterology, Vol. 50, (11) : 1171-5
Schröder, Björn; Stange, E F; Wehkamp, J
International Journal of Medical Microbiology, Vol. 302, (7-8) : 304-14
Troge, Anja; Scheppach, Wolfgang; Schröder, Björn; et al.
Gut microbes, Taylor & Francis 2011, Vol. 2, (4) : 262-266
Schröder, Björn O.; Stange, Eduard F.; Wehkamp, Jan
Nature, Macmillan Publishers Ltd. 2011, Vol. 469, (7330) : 419-423
Schröder, Björn; Wu, Zhihong; Nuding, Sabine; et al.
Mucosal Immunology, Nature Publishing Group 2009, Vol. 2, (2) : 166-172
Möndel, M.; Schröder, Björn; Zimmermann, K.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Björn Schröder lab

Forskningsprojekt

1 april 2022 till 30 juni 2026
Gofika – mums för microbiota?

Kosten är den viktigaste faktorn som påverkar sammansättningen av tarmens bakterieflora. Hur påverkar då våra ...