"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anna Söderholm

MTXRA

Forskningsprojekt Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till ledförstörelse och funktionshinder. Denna studie syftar till att kartlägga effekt och biverkningar av två olika beredningsformer av läkemedlet metotrexat hos patienter med nydiagnostiserad RA samt att titta på hälsoekonomiska aspekter och patienternas preferenser avseende denna behandling.

Metotrexat är redan idag förstahandsval vid RA men det är okänt hur stor skillnaden är mellan tabletter och injektioner avseende effekt och biverkningar. Vi kommer att jämföra de två olika beredningsformerna hos patienter med nydiagnostiserad RA under de första två åren av sjukdomen. Injektionerna är något dyrare - har det betydelse ur ett hälsoekonomiskt perspektiv? Vilka egenskaper väger patienter med RA in vid start av ett nytt läkemedel? Studien genomförs som en multicenterstudie där inkluderade patienter lottas till tablett- eller injektionsbehandling.

Sponsor

Anna Södergren
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 20

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-04-01 2026-06-30

Finansiering

VR-KKBR totalt 1 034 430 kr att disponera under 2021-2023, huvudsökande Anna Södergren.

Reumatikerfonden 100 000 kr år 2020, 75 000 kr 2021, 130 000 kr 2022; huvudsökande Anna Södergren.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar
  Bengt Wahlin
  Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 00 00
  Fredrik Norström
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 56 29

  Externa projektmedlemmar

  Tomas Husmark Reumatologi Dalarna, CKF Dalarna, Region Dalarna
  E-post
  E-post
  Daniel Glinatsi Reumatologmottagningen, SkaS Skövde, Västra Götalandsregionen
  E-post
  E-post
  Lena Haeusler Reumatologisk klinik, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten
  E-post
  E-post
  Torgny Smedby Reumatologiska klinik, Region Jämtland Härjedalen
  E-post
  E-post
  John Svensson Reumatologisk klinik, Region Västernorrland
  E-post
  E-post
  Thomas Weitoft Reumatologisk klinik, Region Gävleborg
  E-post
  E-post
  Mitra Linnerud Keshavarz Reumatologisk klinik, Region Sörmland
  E-post
  E-post
  Lotta Ljung Centrum för reumatologi/Akademiskt specialistcentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  E-post
  E-post
  Payam Azali Reumatologikliniken, Danderyds sjukhus
  E-post
  E-post
  Milad Rizk Reumatologisk klinik, Västerås, Region Västmanland
  E-post
  E-post
  Annika Söderbergh Örebro universitetssjukhus, Region Örebro län
  E-post
  E-post
  Katerina Chatzidionysiou Reumatologmottagning, Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  E-post
  E-post
  Forum Norr
  Kliniska Studier Sverige
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Bakgrund 

Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till ledförstörelse och funktionshinder. Läkemedelsbehandling vid RA är i form av sjukdomsmodifierade läkemedel, där metotrexat är förstahandsval om inga hinder föreligger. Metotrexat har dock i många fall biverkningar där mag-tarm-biverkningar är bland de mest vanliga.

Syfte och mål

Huvudsyftet med denna studie är att jämföra effekt och tolerabilitet av metotrexat i form av tabletter respektive injektion under de första 24 månaderna efter diagnos av RA. Dessutom kommer tarmflorans sammansättning samt patienters preferenser avseende beredningsform att studeras och en hälsoekonomisk analys att göras.

Metod

Metotrexat är tillgänglig i två beredningsformer, som tablett eller som injektion i underhuden, där tablettbehandling är den vanligaste. Den sistnämnda beredningen har i studier visat bättre biotillgänglighet (upptag av medicin till blodet) och har därmed potentiellt en bättre behandlingseffekt men kan antas också att ha färre mag-tarm-biverkningar.

Studien görs i form av en register-randomiserad multicenterstudie med 13 deltagande enheter där patienter med nydiagnostisterad RA erbjuds inklusion. Patienterna kommer att följas under 24 månader i denna studie. Denna ansökan avser medel för att möjliggöra samarbete under uppstartsfasen samt under de två första åren av inklusion och uppföljning av patienter i denna nationella multicenterstudie.

Betydelse för patienten

Resultaten av denna studie kommer att gynna patienter omedelbart efter studien, på grund av dess utformning och rekrytering av patienter inom rutinsjukvård, samt ge möjlighet till en mer evidensbaserad och kostnadseffektiv behandling för dessa patienter i framtiden. Dessutom kommer denna studie att hjälpa beslutsfattare och förskrivare att se de avvägningar patienterna gör, vilket ger möjlighet till en mer anpassad information vid läkemedelsbehandling. Även en hälsoekonomisk analys kommer att göras, vilket en mycket viktig aspekt inom modern reumatologi.

Senast uppdaterad: 2023-06-29