"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor med forskningsområde kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta och muskelskeletala besvär hos äldre från ett kiropraktiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats

Mitt primära forskningsområde är bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta. I forskargruppen har vi undersökt underliggande riskfaktorer och långtidseffekterna av bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta genom både enkätdata och djupintervjuer med kvinnor 12 år efter förlossning. Genom indelning, baserat på psykologiska egenskaper, har vi kunnat undersöka hur populationen av kvinnor med bestående besvär särskiljer sig från varandra med syfte att bättre kunna skräddarsy behandling i framtiden. 
 
Sedan januari 2017 har jag varit datainsamlingskoordinator för Tanzania och Sverige i projektet "The Cross-Country Ultrasound Study" (CROCUS). CROCUS-projektet är en internationell forskningsstudie som har till syfte att undersöka barnmorskors och obstetrikers perspektiv på obstetriskt ultraljud och den gravida kvinnans/fostrets roll och rättigheter i låg-, mellan- och höginkomstländer.

Jag är sedan 2021 projektledare för det internationella forskningsprojektet ”Muskel- och ledbesvär hos äldre – är kiropraktorer en outnyttjad resurs?” som syftar till att utforska kiropraktorers erfarenheter och uppfattningar gällande behandling och omhändertagande av patienter, 55 år eller äldre, med muskel- och ledbesvär.

PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (5)
Bergström, Cecilia; Axén, Iben; Field, Jonathan; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, Springer Nature 2024, Vol. 32, (1)
Kerry, Roger; Young, Kenneth J.; Evans, David W.; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (13) : 3062-3070
Valinger Aggeryd, Karin; Bergström, Cecilia; Mogren, Ingrid; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Mogren, Ingrid; Ntaganira, Joseph; Semasaka Sengoma, Jean Paul; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 28, (1)
Axen, Iben; Bergström, Cecilia; Bronson, Marc; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, BMC 2019, Vol. 27, (1)
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
BMC Musculoskeletal Disorders, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 18
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Nergard, Kari-Anne; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, London: BioMed Central (BMC) 2016, Vol. 24
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 14 : 48-
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid