"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Cecilia Bergström

Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor med forskningsområde kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta och muskelskeletala besvär hos äldre från ett kiropraktiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Plats
Umeå universitet, Obstetrik och gynekologi, 90185 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi

Mitt primära forskningsområde är bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta. I forskargruppen har vi undersökt underliggande riskfaktorer och långtidseffekterna av bestående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta genom både enkätdata och djupintervjuer med kvinnor 12 år efter förlossning. Genom indelning, baserat på psykologiska egenskaper, har vi kunnat undersöka hur populationen av kvinnor med bestående besvär särskiljer sig från varandra med syfte att bättre kunna skräddarsy behandling i framtiden. 
 
Sedan januari 2017 har jag varit datainsamlingskoordinator för Tanzania och Sverige i projektet "The Cross-Country Ultrasound Study" (CROCUS). CROCUS-projektet är en internationell forskningsstudie som har till syfte att undersöka barnmorskors och obstetrikers perspektiv på obstetriskt ultraljud och den gravida kvinnans/fostrets roll och rättigheter i låg-, mellan- och höginkomstländer.

Jag är sedan 2021 projektledare för det internationella forskningsprojektet ”Muskel- och ledbesvär hos äldre – är kiropraktorer en outnyttjad resurs?” som syftar till att utforska kiropraktorers erfarenheter och uppfattningar gällande behandling och omhändertagande av patienter, 55 år eller äldre, med muskel- och ledbesvär.

Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (13) : 3062-3070
Valinger Aggeryd, Karin; Bergström, Cecilia; Mogren, Ingrid; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Mogren, Ingrid; Ntaganira, Joseph; Semasaka Sengoma, Jean Paul; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, BioMed Central 2020, Vol. 28, (1)
Axen, Iben; Bergström, Cecilia; Bronson, Marc; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, BMC 2019, Vol. 27, (1)
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
BMC Musculoskeletal Disorders, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 18
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Nergard, Kari-Anne; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, London: BioMed Central 2016, Vol. 24
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 14 : 48-
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid