"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Hadding

ST-läkare i psykiatri. Med.dr. Forskar om före detta sektmedlemmars behov i vården, mentala hälsa och kulturformulering. Undervisar/ handleder på läkarprogrammet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA11, Plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är ST-läkare i psykiatri och har nyligen disputerat inom professionell utveckling. Jag forskar på personer som lämnat sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. 

Doktorandprojektet heter "Att nästan inte få existera”
Före detta sektmedlemmars erfarenheter - med fokus på psykisk hälsa och mötet med sjukvården

Före detta sektmedlemmar får i den här forskningen stå som exempelgrupp för patienter med osynlig kulturell kontext och potentiell traumatisering. De har lämnat en kontext och finner nya sätt att skapa mening. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att förstå, bemöta och hjälpa personer med olika kulturell bakgrund. Det är en viktig pusselbit för en säker, effektiv och god sjukvård.

Jag undervisar/handleder också studenter på läkarprogrammet inom professionell utveckling, medicinsk psykologi, bemötande och kulturformulering.

 

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Hadding, Cecilia; Semb, Olof; Lehti, Arja; et al.
International journal of coercion, abuse, and manipulation, International Cultic Studies Association 2022, Vol. 4
Hadding, Cecilia; Semb, Olof; Lehti, Arja; et al.
International Journal of Medical Education, Nottingham: Medical Education Unit University of Nottingham 2021, Vol. 12 : 233-242
Danielsson, Johanna; Hadding, Cecilia; Martin, Fahlström; et al.