"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Hadding

Läkare/Doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. Jag undervisar även inom dessa områden på läkarprogrammet.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA11, Plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är läkare och doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. 

Doktorandprojektet heter Former cult members´ experiences and symptoms, with focus on mental health, cultural formulation and the healthcare meeting’.

Avhoppare från sekter får i den här forskningen stå som exempelgrupp för patienter med osynlig kulturell kontext och potentiell traumatisering. De har lämnat en kontext och finner nya sätt att skapa mening. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att förstå, bemöta och hjälpa personer med olika kulturell bakgrund. Det är en viktig pusselbit för en säker, effektiv och god sjukvård.

Jag undervisar/handleder också studenter på läkarprogrammet inom professionell utveckling, medicinsk psykologi, bemötande och kulturformulering.

 

International Journal of Coercion, Abuse, and Manipulation, Vol. 4
Hadding, Cecilia; Semb, Olof; Lehti, Arja; et al.
International Journal of Medical Education, Nottingham: Medical Education Unit University of Nottingham 2021, Vol. 12 : 233-242
Danielsson, Johanna; Hadding, Cecilia; Martin, Fahlström; et al.